Újabb négy évre kötött szerződést a Romániai Református Egyház és a HEKS

Élesden írta alá a Romániai Református Egyház két egyházkerületének püspöke és a svájci protestánsok segélyszervezetének, a HEKS-nek az elnöke azt a keretszerződést, amely értelmében további négy évig támogatja a HEKS a Romániai Református Egyházban folyó diakóniai munkát. A hálaadó istentiszteleten, amelyet az élesdi templomban tartottak, Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke hirdette az igét, azt hangsúloyzva prédikációjában, hogy Isten kinyújtott kezét látjuk a testvérek segítő keze által, illetve a két egyházkerület közötti testvéri viszonyban. 

Újabb négy évre kötött szerződést a Romániai Református Egyház és a HEKS

Dénes István-Lukács volt élesdi lelkipásztor köszöntőjében hangsúlyozta: nem véletlen, hogy ezen a helyen kötik meg a szerződést, hiszen a HEKS két projektet is támogatott Élesden, a diakónia fejlesztését, valamint az itt épített szórványközpontot. 

A szerződés aláírása után, amelyet Kató Béla és Csűry István püspökök, valamint Walter Schmid HEKS-elnök láttak el kézjegyükkel, Walter Schmid hangsúlyozta, hogy több tíz éves az a szövetség, amelyet ma megerősítettek ezzel a szerződéssel, amelyet a személyes kapcsolatok is nagymértékben meghatároztak, hathatós tartalmat adtak az együttműködésnek. Ennek az együttműködésnek az alapja, hogy mindannyian reformátusok vagyunk. A kommunista évek alatti nehézségekre is emlékezve kiemelte, hogy a kisebbségi mivolt az, ami különösen érzékennyé tesz bennünket, a HEKS pedig a kisebbségben élőket akarja segíteni a diszkrimináció elleni törekvéseikben. A roma közösség életminőségének javításán dolgoznak, ebben a Diakónia Keresztyén Alapítvány (DKA) több területi szervezete is részt vesz, főleg az egészségügy és az oktatás területén szeretnének segíteni a romáknak. Fontos ugyanakkor a svájci segélyszervezetnek, hogy a fogyatékosokon is segítsenek, hogy önálló életkörülményt tudjanak teremteni nekik, de ugyanolyan fontos része a munkának a házi beteggondozás is. Walter Schmid a családon belüli erőszak áldozatainak megsegítéséről is beszélt, s bár ez gyakran tabu téma, hathatós támogatást akarnak az áldozatoknak nyújtani, ugyanakkor a társadalmat is érzékennyé akarják a téma iránt tenni. 

Újabb négy évre kötött szerződést a Romániai Református Egyház és a HEKS

Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke hangsúlyozta, hogy a hűség ma ritka, ezért is fontos, hogy a HEKS hűséges maradt hozzánk, romániai reformátusokhoz. A püspök elmondta, a HEKS fennállása óta 40 évet működött velük együtt, ez egy stabil kapcsolatot jelent. Kiemelte azt is, hogy a HEKS sosem a saját akaratát akarta ránk kényszeríteni, hanem mindig párbeszéd során állapították meg a közösen követendő utat, tehát a mindenkori idők kihívásaira adták meg a választ az együttműködésben. A diakóniai munkára ma sokkal inkább szükség van, mint korábban bármikor. Új kihívások új ismereteket kívánnak, ezért is fontos, hogy a HEKS a lelkipásztor továbbképzésben is szerepet vállal. Vannak olyan helyzetek – utalt a püspök az elnéptelenedő falvakra –, amelyeken nem tudunk változtatni, ebben a helyzetben viszont kötelességünk, hogy emberhez méltó körülményeket biztosítsunk nekik, ott álljunk a gyülekezeti tagjaink mellett, szolgáljunk nekik. 

 

Kiss Gábor