Új rektora van a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetnek

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet szavazótestülete február 25-én dr. Kolumbán Vilmos József református teológiai tanárt választotta az intézet rektorává a 2020-2024-es időszakra.

Új rektora van a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetnek

Dr. Kolumbán Vilmos József (Barót, 1974) a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet egyháztörténeti tanszékének professzora. Teológiai tanulmányait a KPTI-ben végezte (1998), 1999 decemberéig Bölönben (Erdővidéki Református Egyházmegye) végzett lelkipásztori szolgálatot, ezt követően pedig a KPTI oktatója lett. Doktori disszertációját a  Debreceni Református Hittudományi Egyetemen védte meg 2005-ben. Kutatási területe az erdélyi református egyház liturgia-, iskola- és intézménytörténete.


Fotó: Kiss Gábor