Új református templomot szenteltek fel Szászfenesen

Új templom várja ezentúl Szászfenes több mint ezer lelkes református közösségét az istentiszteletekre és ünnepi alkalmakra. Az elmúlt négy év alatt felépített hajlék mellett új óvoda, bölcsőde biztosítja a település magyar gyerekeinek gyarapodását. A vasárnap, október 1-jén tartott avatóünnepség a hagyományok szerint keresztelővel indult, az eseményen részt vett Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke, az igét Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke hirdette.

Új református templomot avattak Szászfenesen

Az ünnepi istentisztelet Emma Renáta szászfenesi kislány megkeresztelésével kezdődött, a szertartást Bogárdi Szabó István, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke vezette. Az igét Kató Béla erdélyi püspök hirdette a Józs 20,1-6 alapján, menedéknek nevezve az új szászfenesi templomot. Az igerészlet az ókori izraeli menedékvárosokról szól, amelynek aktuálpolitikai jelentősége van a mai társadalomban. A püspök szerint az indulatokkal, nyomorúsággal teli világban az embernek mindig szüksége van a menedékre, a templomra. Négy pontban foglalta össze a menedékvárosok jellegét: először is, a városnak központi, könnyen megközelíthető helyen kell lennie. Ugyanígy az anyaszentegyháznak is elérhetőnek kell lennie minden hívő számára, de a szászfenesi reformátusoknak is elérhetőeknek kell lenniük egymás számára, lelkipásztoruk pedig szintén elérhető lesz a gyülekezet tagjai számára.

Új református templomot avattak Szászfenesen

A második kritérium az volt, hogy mindig jó állapotú, rendezett útnak kellett a város felé vezetnie. „Erdély magyarlakta vidékein még mindig sok helyen járatlan utak vannak, az egyik településről a másikra való eljutás is nehézséget jelent” – mutatott rá a püspök, majd kiemelte az egyházunkhoz vezető út járhatóságának fontosságát. A harmadik fontos elem a városfalak, esetünkben a templomok jó láthatósága, a dombtetőn való fekvés, a magas tornyok. „Kolozsváron is észleljük a versenyt, hogy kinek a temploma magasabb. Magasabbat igen, de régebbit nem lehet építeni” – szögezte le Kató Béla. Az egyháznak ilyen hegyre épült városnak kell lennie, a benne folyó munkát pedig nem szabad elrejteni. A negyedik pont a befogadó közösség megléte. A püspök elmondta: Szászfenesen is van már egy kis közösség, presbitérium, akik várják, hogy vasárnaponként megteljen a templom. Úgy vallja, az embereknek ma is szükségük van a templomokra, világítótornyokra, a közösségekre, amelyek menedéket nyújtanak a bűnösnek, elesettnek is. „A világban, amely darabokra hullik szét, az ember képtelen egyedül megvédeni magát, szüksége van a társakra, a menedékre. Nekünk, magyaroknak intézményeink jelentik a menedéket” – hangsúlyozta az elöljáró, majd kijelentette: a szászfenesi templom az új kezdetek jelképe, befogadja az ide érkezőket, menedéket nyújtókat és menedékkérőket egyaránt.

Új református templomot avattak Szászfenesen

Bibza Gábor, a Kolozsvári Református Egyházmegye esperese ünnepi köszöntőjében kijelentette: egy álom vált valóra a templom felépítésével és megnyitásával a környék reformátusai számára. Az esperes elmondta, a templomépítési folyamatnak négy fontos eleme volt, amelynek köszönhetően megvalósulhatott az építkezés: szükség volt az alapító atyákra, akik nem hagyták elsorvadni szászfenes református közösségét, addig küzdöttek, amíg a gyülekezet hivatalosan is megalakulhatott, emellett az egyházkerület volt püspöke, valamint az egyházmegye egykori esperese is rengeteget tettek azért, hogy itt gyülekezet lehessen, az építkezés elakadásakor pedig az anyagi hátteret Magyarország Kormánya jelentős összegű támogatással biztosította. „De legfőképp Isten kegyelmére volt szükség, aki nélkül sem a segítségek, sem a támogatók, a jövőt építő emberek nem lettek volna” – szögezte le Bibza Gábor.

Új református templomot avattak Szászfenesen

Máté István, a szászfenesi gyülekezet lelkipásztora a Fil 4,4-7 igével köszöntötte az egybegyűlteket, majd a templomépítés folyamatát mutatta be. Elmondta: másfél éve érkezett a Kalotaszeg és Kolozsvár, város és vidék, hagyomány és újítás határán fekvő Szászfenesre. Elázott falakat és reménykedő embereket talált – akkor már négy éve folyt a munka, és akár további tíz évbe is telhetett volna a befejezése a nagylelkű támogatók nélkül. Az Abos Ede tervei alapján készült templom építését a Bethlen Gábor Alap révén Magyarország Kormánya, az Erdélyi Református Egyházkerület, Románia kultuszminisztériuma, a Kolozs Megyei Tanács, Szászfenes helyi önkormányzata, 40 erdélyi gyülekezet, magánemberek és egyháztagok támogatták.

Új református templomot avattak Szászfenesen

Az eseményen Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke elmondta: büszkék rá, ho gy a Magyar Kormány hozzájárult a szászfenesi templom felépítéséhez. Kijelentette: „ahol van munka, tenni akarás és összefogás, ott a segítség sem marad el.” A köszöntőbeszédben elhangzott: „Nekünk, magyaroknak akkor lesz jövőnk, akkor tudjuk megóvni közösségünket, épületeinket és szellemi örökségünket, ha összefogunk, növeljük az óvodák, iskolák számát, és minden magyar gyermek számára elérhetővé tesszük a magyar nyelvű oktatást” – szögezte le a miniszterelnök. Hozzátette: „akkor lesz jövőnk, ha megteremtjük annak feltételeit, hogy az erdélyi magyarok is a szülőföldjükön tudjanak boldogulni, itt élhessenek, dolgozzanak, alapíthassanak családot, és itt járhassanak a gyülekezetbe.”

Új református templomot avattak Szászfenesen

Fotó: Kiss Gábor

Szöveg: Berekméri Gabriella