Új református óvoda épült Erdőszentgyörgyön

Két óvodai és két bölcsődei csoportot, összesen hatvan gyereket fogadhat be az új református óvoda Erdőszenygyörgyön. Az intézményt az Erdélyi Református Egyházkerület építtette a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében, magyar állami támogatással.

Az új erdőszentgyörgyi óvodát 2018 augusztusában kezdték el építeni, és megtörtént a műszaki átadása. Az intézmény a Külüllői Református Egyházmegye tulajdonában van, az erdőszentgyörgyi önkormányzat fogja működtetni az egyházkerülettel kötött együttműködési szerződés értelmében.

A két óvodai csoportba negyven, a bölcsődébe húsz gyerek járhat majd. Az épület alapkövének letételekor Kató Béla püspök elmondta: „az intézmény felekezettől függetlenül minden olyan gyereket befogad majd, akiknek a szülei fontosnak tartják a kicsik magyar nyelven való taníttatását.”

Az egyházkerület és az érintettek hálájukat fejezték ki Istennek az újabb oktatási intézményért, amely összefoghatja a szórványban élő magyar gyerekeket, családokat, valamint köszönettel tartoznak a támogatóknak és mindazoknak, akik részt vettek a projekt megvalósításában.

 

Fotó: Kiss Gábor