Új püspököt választott a Magyar Unitárius Egyház

Megválasztotta egyházi főtisztségviselőit, köztük az egyház 32. püspökét, Kovács Istvánt a Magyar Unitárius Egyház Főtanácsa és Zsinata 2021. július 9–10-én. A mandátum 2027-ig tart.

A két ülés helyszíne a kolozsvári belvárosi unitárius templom, illetve a budapesti Bartók Béla Unitárius Egyházközség temploma volt – tájékoztat az unitárius egyház sajtóosztálya. A két helyszínen egyidejűleg zajló ülések résztvevői között távközléses kapcsolat biztosította az együttes tanácskozást.

A Főtanács Kolozsváron, a belvárosi unitárius templomban ülésezett. Fotó: unitarius.org

A július 9-i főtanácsi ülést Bálint Benczédi Ferenc püspök nyitotta meg, majd a Főtanács megerősítette a magyarországi egyházkerület főtisztségviselőinek (Kriza János püspöki helynök, Elekes Botond egyházkerületi főgondnok) megbízatását. A szolgálati eskütételek után a testület tiszteletbeli címeket adományozott korábbi egyházi tisztségviselőknek. A főhatósági választásokon főgondnoki megbízatást kapott dr. Sándor Krisztina és Farkas Emőd, a Rácz Norbert Zsolt lett a főjegyző, Lőrinczi Lajos a közügyigazgató.

Kovács István Bálint-Benczédi Ferenc püspököt váltotta. Fotó: unitarius.org

A Zsinat ülése július 10-én Kecskés Csaba marosvásárhelyi kövesdombi lelkész áhítatával kezdődött. Bálint Benczédi Ferenc püspök nyitóbeszéde után választották meg a püspököt, valamint a Felsőfokú Fegyelmi Bíróság tagjait. A választási eredmények bejelentését követően a leköszönő püspök üdvözölte Kovács István újonnan megválasztott egyházfőt, aki a Zsinat színe előtt szolgálati esküt tett.