Új orgona szól Árkoson

Új orgona kíséri ezentúl az árkosi gyülekezet zsoltárait, énekeit, és örvendezteti a helyiek szívét. A nagylelkű ajándékként kapott hangszert pünkösd vasárnapján szólaltatták meg először, amikor az ünnepi istentiszteletet az úrvacsoraosztás mellett a presbitérium fogadalomtétele és egy felnőtt konfirmációja tett felemelőbbé.

Új orgona szól Árkoson

Az istentiszteleten Makkai Péter lelkipásztor ismertette a gyülekezet eddigi orgonáinak történetét – írja a Háromszék napilap. A gyülekezet 1800-as évekbeli orgonája a múlt század elejére rossz állapotba került, 1917-ben már nem is működött, ezért Sólyom Ferenc lelkipásztor a reformáció 400. évfordulóján gyűjtést szervezett egy új orgona építésére. 1919-ben újból gyűjtést indítottak a célra, azonban a világháború utáni pénzügyi válság felemésztette az összegyűjtött adományokat.
1924-ben jelentősebb összeg gyűlt, ebből 1933-ban egy lábbal hajtható harmóniumot vásároltak Temesvárról. Ez szolgált a gyülekezet orgonájaként a kilencvenes évekig, amikor áttértek az elektromos orgonákra, melyek közül több is tönkrement mostanáig.

Makkai Péter és családja 2001-ben ismerkedett meg Kampenben dr. Anne H. Bergsma orvossal és feleségével, Inneke Bergsmával. A kántorként is tevékenykedő orvos kívánságára halála után az árkosi gyülekezet kapta meg a Jürgen Ahrend német orgonaépítő mester által készített négy regiszteres orgonát.

Új orgona szól Árkoson

A lelkipásztor elmondta, a Szentlélek munkájának bizonyítékát fedezte fel a fogadalmat tevő presbiterekben és gondnokban, valamint abban a fiatal lányban, akit katolikusként elvégezte a református kollégiumot, és konfirmációi fogadalmat tett a pünkösdi istentisztelet keretében, majd a református vallástanárképzőn fog továbbtanulni. Az ünnepi alkalmon a gyülekezet Bíró Zoltán megválasztott presbiterre emlékezett, aki hirtelen halála miatt nem állhatott az eskütevők között.