Új orgona szól a bukaresti Calvineum gyülekezetben

Új elektromos orgonát vásárolt a Bukarest I. Calvineum egyházközség a magyar kormány támogatásával. A hangszerért szerdán, május 19-én ünnepi istentiszteleten adott hálát a gyülekezet.

Az egyházközség tavaly nyújtott be pályázatot Bethlen Gábor Alaphoz, a világjárvány miatt azonban a hangszergyártó cégek leálltak, így idén sikerül beszerezni az orgonát, amely böjtfő vasárnapján szólalt meg először – számolt be a beszerzés menetéről Zsold Béla lelkipásztor, aki a 98. zsoltár szavaival köszöntötte az egybegyűlteket.

Az ünnepi istentiszteleten Kató Béla püspök hirdette az igét. Fotó: Baranyi Ildikó

A hálaadó istentiszteletem Kató Béla az 1Sám 18,10–11 alapján hirdette az igét. Felelevenítette a történetet, hogy Dávid hárfával, Istent dicsőítő zenével nyugtatta meg Sault, a bűn azonban felülkerekedett benne, és egy idő után nem hatott rá a zene sem. Mindig szem előtt kell tartanunk a bűn hatalmát, amelyet csak Isten szava, parancsa győzhet le. A püspök rövid áttekintésben felidézte, hogy a reformátorok kidobatták az orgonákat a templomokból, a 18. században azonban az erdélyi gyülekezetek elkezdtek orgonákat állítani – az 1761-es zsinat még megszidja a háromszéki gyülekezeteket ezért. A következő évszázadban megteltek a templomok orgonákkal, 300 hangszert szereztek be. A 20. században alábbhagyott ez az igyekezet, a rendszerváltás után azonban újra nagyobb hangsúlyt fektettek a gyülekezetek orgonáik felújítására, újak beszerzésére. Kató Béla szerint a zene Isten ajándéka, hiszen az ő szavát foglalhatjuk énekbe.

A mai templom 1974-re épült fel. Fotó: Baranyi Ildikó

Az igehirdetést követően Erich Türk orgonaművész szólaltatta meg az új hangszert, úgy válogatva össze az előadott zeneműveket, hogy bemutathassa az elektromos orgona különböző beállításait, adottságait

Az istentisztelet után Regáti reformátusok címmel nyílt kiállítás a bukaresti Magyar Kulturális Intézetben. A tárlatra a bukaresti és dél-romániai református szórvány kegytárgyait, fényképeit gyűjtötték össze, történelmi áttekintést is nyújtva a látogatóknak.

Az új orgonát Erich Türk kolozsvári orgonaművész szólaltatta meg. Fotó: Baranyi Ildikó

A kiállítás megnyitóján Kató Béla püspök elmondta: egyházaink több száz éves történetet őriznek, és ezt meg is szeretnék mutatni. Ezért hálás is, hogy a bukaresti reformátusok őrzik örökségüket, hiszen a tömbből elszakadva csak közösségben, egyházi környezetben, kulturális intézményeket látogatva maradhatunk meg magyarnak.

A Calvineum egyházközség 1815-ben alakult. 1819-ben telket vásároltak, amelyen 1821-re felépítették Bukarest első magyar református templomát. Az 1848–49-es szabadságharc után sokan menekültek Bukarestbe, így egy nagyobb templom építése is szükségessé vált. Koós Ferenc lelkipásztor szolgálata alatt, 1860–1865 között készült el az épület, lelkészi lakás és iskola. Az 1930-as években a királyi ház kisajátította a templomot, így 1940-ben a gyülekezet új telket vásárolt, és újra építkezett volna, de a háború és az állam hátráltatta. A kommunista hatalom 1972-ben hagyta jóvá a templomépítést úgy, hogy a hajlék ne legyen magasabb a környező épületeknél, és ne legyen látható az utcáról. A Rene Ghelman építész tervei alapján épült templomot 1974. október 31-én szentelték fel.