Új harangláb-kapu hívogatja az udvarhelyieket Isten házába

Új harangláb-kapu hívogatja az udvarhelyieket Isten házába

 

Kapuként is szolgáló haranglábat szenteltek a székelyudvarhelyi Bethlen lakótelepi református templom bejáratánál vasárnap, július 16-án. Az eseményen hármas évfordulót ünnepeltek, hiszen ezen a napon, 27 éve alakult meg a gyülekezet és 22 éve nyitotta meg kapuit a templom, emellett a reformáció jubileumáról is megemlékeztek.

Új harangláb-kapu hívogatja az udvarhelyieket Isten házába

Bekő István Márton, a gyülekezet lelkipásztora hálát adott az új harangért és haranglábért, a munkálatok befejezéséért, és köszönetet mondott mindazoknak, akik támogatták a tervek megvalósítását, kiemelve a gyülekezet önzetlen adományait, valamint a városháza és Hargita Megye Tanácsának támogatását. Elmondta, 2015-ben, a templom és gyülekezet meglétének húsz- és huszonöt éves évfordulóján döntötték el, hogy harangot öntetnek, Várday Zsolt pedig megtervezte a haranglábat, amely a templom stílusához, a környezethez is igazodik, így a reformáció 500. emlékévében szentelhették fel azt. „Istennek adok hálát. Ő építette. Az ő áldása járt előttem minden nap, és kísért folyamatosan” – jelentette ki Bekő István.

A haranglábat a templom és gyülekezeti ház kivitelezését végző cég építette. A két, egymásra hajló betonoszlop a két nagy reformátort, Kálvint és Luthert is ábrázolhatja, de megláthatjuk bennük Isten és a népe közötti kapcsolatot – a nagyobbik oszlop védelmezően hajol a kisebb fölé. A kapu kívülről befele keskenyedve hívogatja a látogatót Isten házába, egyben a keskeny úton vezeti a hívőket.

Új harangláb-kapu hívogatja az udvarhelyieket Isten házába

Az istentiszteleten Kántor Csaba püspökhelyettes, a Székelyudarhelyi Református Egyházmegye esperese hirdette az igét a Zakariás próféta könyve 4. részének 8–10. versei alapján. Rámutatott: a Zorobábel idejében élők vágyak arra, hogy hajlékot építsenek az Úrnak, de nem lehetett olyan impozáns, mint a jeruzsálemi templom, az emberek kitartó munkájának és Isten közbenjárásának köszönhetően azonban felépült, és hirdette az Ő dicsőségét. A püspökhelyettes párhuzamot vont a látható, kézzel fogható templomépítés és a lelki építkezés között: „élő kövekként úgy kell lelki házzá épülnünk, hogy az igén keresztül bennünk legyen Isten.” Azt tanácsolta a gyülekezetnek, legyenek ők azok, akik családtagjaik, szeretteik lelkében lerakják az alapköveket, Isten pedig bevégzi az építést az áldásával.

Új harangláb-kapu hívogatja az udvarhelyieket Isten házába

Az eseményen Berde László, a gyülekezet egykori lelkipásztora köszönetet mondott mindazoknak, akik huszonkét évvel ezelőtt, a templom építésekor és most is hozzájárultak a munkálatokhoz. Gálfi Árpád, Székelyudvarhely polgármestere a közösségi élet jelképének és oltalmazójának nevezte a harangot és az új haranglábat. Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke köszöntőbeszédében a történelmi egyházak közösségformáló és összetartó erejét hangsúlyozta. Kijelentette, a harangláb megépítése az egyház és önkormányzat összefogásának gyümölcsöző voltát, eredményességét hirdeti.

Az ünnepségen a Bethlen Gábor dalárda, illetve Ilyés Zsolt és Ilyés Hunor zenés szolgálatát hallgathatták meg az egybegyűltek, Tóth Árpád színművész pedig saját költeményét szavalta el.

 

Berekméri Gabriella