Új harang hívogatja a kölesföldieket templomba

Új harangja van a Szamosfalvi Református Egyházközséghez tartozó kölesföldi református templomnak, amelyet 2017. július 16-án avattak fel hálaadó istentisztelet keretében. Liturgiai szolgálatot dr. Bibza Gábor, a Kolozsvári Református Egyházmegye esperese végzett, Kató Béla püspök a Zsid 13,8 alapján hirdette az igét. Prédikációjában arra hívta fel a figyelmet, hogy a harangok az istentisztelet előfutárai, hívnak, ahogy Isten is hívta magához Sámuelt. Vajon mekkora harangot kell önteni, hogy hívó hangja a világ zaját átüsse? Milyen erős az egyház hangja? Üzenetünk nem változott, arról a Krisztusról beszélünk, aki tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. Az egyház hangja egyre halkabb, elsősorban azért, mert kevesen hallják Isten megszólító hangját. Azonban, ha nincs egy hang, ami után mehetünk, eltévedünk. Az új harang Isten hívó szava, amelyre Sámuellel együtt kell válaszoljuk: Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád!

Új harang hívogatja a kölesföldieket templomba

Igehirdetés után Péntek Márton lelkipásztor köszöntötte az egybegyűlteket, aki elmondta, hogy régi vágya vált valóra a gyülekezetnek, amikor egy 167 kilogramm súlyú harang került a templom tornyába. A kölesföldi közösség 1950-ben alakult, 50 év múlva 2000-ben épült fel a templom, amelyet ugyanazon év október elsején szentelték fel. 1990-től tartozik a szamosfalvi gyülekezethez, azelőtt a tóvidéki gyülekezet része volt.

Új harang hívogatja a kölesföldieket templomba

Köszöntések után rövid műsorra került sor, egyházi énekek feldolgozását adta elő az Operettissimo együttes néhány tagja, valamint a gyülekezet tagjai közül is szavaltak. Áldás után a templom udvarán szeretetvendégségre került sor. 

 

Kiss Gábor