Új harang hívogat Tordaszentlászlón

Új harang hívogatja a tordaszentlászlói gyülekezetet Isten házába. Miután százéves kisharangjuk megrepedt, a közösség önerőből, adományokból gyűjtötte össze a kicseréléséhez szükséges összeget. Az új harang hétfőn, február 17-én kondult meg először a toronyban, miután vasárnap ünnepi istentiszteleten adtak hálát érte, Isten áldásaiért, az összetartó közösségért.

Új harang hívogat Tordaszentlászlón

Példás összefogást, áldozatkészséget tanúsított a tordaszentlászlói közösség, hiszen alig egy hét alatt összegyűjtötték az új harangjuk elkészítéséhez szükséges összeget, így az a meghibásodás észlelése után csupán két hónappal már kész is volt. Az új kisharang a február 17-i ünnepi istentiszteleten kondult meg először, majd másnap már a toronyban ütötte el a hagyományos reggeli ébresztőt. A leszerelt harangot 1919-ben öntötte a gyülekezet, és érdekesség, hogy szinte napra pontosan ugyanakkor, mint 2019-ben, egy októberi napon tárgyalták az elődök is az előző harang állapotának megromlását.

Új harang hívogat Tordaszentlászlón

Balázs Attila lelkipásztor elmondta, több mint 350 adakozó járult hozzá az új harang megöntéséhez, köztük a falu más felekezeteinek képviselői is: „Számomra és a gyülekezet számára is a mai esemény az összefogás, áldozatvállalás kifejező eseménye, hiszen az elmúlt években sok csodát élhettünk át, amire a harang hangja naponta emlékeztet majd bennünket” – tette hozzá. A közösség az elmúlt években többször is bizonyságot tett nagylelkűségéről, hiszen folyamatosan segítenek rászorulókon, betegeken, illetve 2017-től a torockói gyerekotthon támogatását is felvállalták – ezt azóta is rendszeresen végzik, és évente többször meg is látogatják az intézményt.

Új harang hívogat Tordaszentlászlón

„Úgy érzem, mérföldkőhöz érkezett a közösség, amit nagyon sok erőfeszítéssel értünk el. A gyülekezeti tagok körében többször el is hangzott, hogy nem hitték, hogy minderre képesek. Jó látni az elégedettséget, sikerélményt, hogy közös összefogással ilyen sok szép célt el tudtunk érni. Példaértékűnek tartom a jelenlegi társadalmunk számára ezt a magatartásformát, amikor az emberek saját előnyeikről, érdekeiről lemondva a közösség ügyét szolgálják. Hiszek abban, hogy a harang hangja arra fogja emlékeztetni a tordaszentlászlóiakat, hogy csak együtt tudunk megmaradni, egymásra figyelve, egymás és a közösség terhét együtt hordozva, felvállalva” – fejtette ki Balázs Attila.

Új harang hívogat Tordaszentlászlón

Vincze Sándor gondnok a Zsoltárok 27,7 verset emelte ki az ünnepség kapcsán: „Halld meg, Uram, hívó hangomat!” Úgy véli, ennek szellemében mozdultak meg az egyházközség tagjai, és örömmel adományoztak. Hozzátette, a régi harangjukat az első világháborúban rekvirálták, és nem szolgáltatták vissza, de a nehéz időkben, 1919-ben, az akkori körülmények között is újat öntetett a gyülekezet. „A harang értünk szól, elkiabálja örömünket, bánatunkat, az ő hangjára gyülekezünk” – indokolta a közösség lelkesedését a gondnok. Az új, 163 kilogrammos harangot Székelyudvarhelyen készítették.

Új harang hívogat Tordaszentlászlón

Az ünnepi istentiszteleten az igét Kató Béla püspök hirdette az Apcsel 28,7–10, valamint a Zak 2,5–9 alapján, az idei egyetemes imahét üzenetére reflektálva. A püspök leszögezte, Isten igéjére alapozva tisztában lehetünk keresztyén kötelességünkkel: ahogyan a máltaiak befogadták Pál apostolt, úgy kell ma nekünk is megszánni, táplálni, ellátni a hajótörötteket, nincsteleneket, szerencsétleneket. A máltaiak találóan választottak igét, hiszen őket különösen érinti a Földközi-tengeren átkelő menekültáradat. Kató Béla rámutatott: az imahét azt üzeni, hogy helyes kinyitnunk az ajtót, és befogadnunk a rászorulót, mint annak idején Pált, ebben a konfliktusokkal teli világban pedig folyamatosan szem előtt kell tartanunk, hogy mi Isten akarata és a keresztyén ember feladata – mindenkihez elvinni az evangéliumot, kinyitni szívünket-lelkünket, hirdetni az igét a világ minden akadálya ellenére is.

Új harang hívogat Tordaszentlászlón

Az igehirdetést követően Balázs Attila lelkipásztor felolvasta a száz évvel ezelőtti presbiteri feljegyzéseket. Kiderült, szinte ugyanilyen helyzetben volt akkor a gyülekezet: megrepedt harangja helyett önerőből újat készíttetett. Az ünnepségen meg is kondult az új kisharang, amely másnapra helyet cserélt a régivel – ezt a templomban fogják kiállítani a továbbiakban. Az együttlétet a helyi kórus szolgálata és szeretetvendégség zárta.

 

Berekméri Gabriella

Fotó: Kiss Gábor