„Úgy éljetek, mint akik nem hiába kapták a kegyelem idejét…”

Lelkészértekezlet a Kézdi-Orbai Református Egyházmegyében

 

A Benke kúria Gábor Áron terme adott helyet a negyedévente szervezett egyházmegyei lelkészértekezletnek, pénteken, november 4-én.

Bardócz Csaba, lelkészértekezleti elnök köszöntötte az egybegyűlteket, majd Nagy István-Zoltán kommandói lelkipásztor hirdette az igét Pál apostol II. Korinthusbeli levele 6, 1-10 versei alapján, kiemelve a kegyelmi idő jelentőségét a mindennapi életben, a lelkipásztori szolgálatban, szólva az alázatról, a Krisztus melletti kiállásról és bátorságról.

„Úgy éljetek, mint akik nem hiába kapták a kegyelem idejét...”

Istentisztelet után dr. Buzogány Dezső teológiai professzor a reformációról tartott érdekfeszítő előadást, más szemszögből világítva meg a sokszor félretárgyalt folyamatot az egyház történetében. Szó volt arról, hogy mi NEM a reformáció: nem hitújítás, mert a hitet nem lehet újítani, nem vallási köntösbe bújtatott osztályharc, nem a reneszánsz humanizmus győzelme az egyház felett, nem mozgalom. A reformáció lényege az igehirdetés. Hozadéka azonban rengeteg van: az egységes magyar irodalmi nyelv kialakulása, a Biblia „népkönyvvé” válása, ami sokszor az iskolai oktatásba is belekerült, mivel nem voltak nyomtatott könyvek, így ebből tanulták a betűvetést a gyermekek. A XVI. század végére 250 egyházi iskola működött Magyarországon. Addig is voltak iskolák, de az áttörést az oktatás rendszeressé, programszerűvé tétele jelentette.

Az előadás megbeszélésén többek között még szó esett a kezdeti konzisztóriumokból kialakult presbitériumról (ami, mint egyházfegyelmet is gyakorló testület csak a XVIII. században alakult ki), az ellenreformációról, az egyházfegyelemről.

Az értekezlet végén Bardócz Csaba elnök az aktuális ügyeket tárta a jelenlevők elé, majd az együttlétet a Benke kúria tulajdonosa által jelentős mértékben támogatott ízletes ebéd zárta.

 

B.E.