Tudományos konferenciát rendez a Református Tanárképző Kar

Tudományos konferenciára várja az érdeklődőket a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző és Zeneművészeti Kara 2022. január 13-án. Az előadásokat élőben, a kar Horea úti épületében vagy online is lehet majd követni.

Theologia pro scientia et societate címen szervez konferenciát a Református Tanárképző és Zeneművészeti Kar. Helyszín a Horea út 7. szám alatti épület harmadik emeletének 312. terme, de a távol maradók is követhetik az előadásokat a következő linken: https://zoom.us/j/99485959650

A rendezvény programja a következő:

9.30 –  9.50  – Köszöntések:
– Lukács Olga dékán
– Nagy Alpár szervező
– Püsök Sarolta szervező

Rövid zenei betét
Előadók: Vajas Gréta, Suhárt Evelin és Bölöni Anna zeneművészet szakos hallgatók

I. ELŐADÁSTÖMB:

 • 10.10 – 10.30  Visky Béla: Mennyire radikális és mennyire ortodox a Radikális Ortodoxia?
 • 10.30 – 10.50 Fazakas Sándor: Egyház és civil társadalom – A református teológia ösztönző hatása és az egyházak szerepe Európa alakításában
 • 10.50 – 11.10  Kovács Ábrahám: A Liberális teológia kritikája. A Debreceni Hitvallás (1875) és az új ortodoxia krisztológiája a Heidelbergi Káté és a 2. Helvét Hitvallás tükrében
 • 10.10 – 11.20 Az előadások megbeszélése
 • 11.20 – 11.30  Kávészünet

II. ELŐADÁSTÖMB:

 • 11.30 – 11.50  Kovács Krisztián: Homo digitalis – Homo medialis. Digitális média és keresztyén antropológia
 • 11.50 – 12.10  Pólya Katalin: Az úrvacsorával való élés vörös fonala az ószövetségi páskától a mai gyakorlatig.
 • 12.10 – 12.30  Püsök Sarolta: Akadémiai etika és integritás – gondolatok egy új egyetemi tantárgy margójára
 • 12.30 – 12.50  Tódor Csaba: Az átmenet etikája -Az előregyártott síremlék, mint önkép
 • 12.50 – 13.00 Az előadások megbeszélése
 • 13.00 – 14.00 ebéd, állófogadás a 224-es teremben.

III. ELŐADÁSTÖMB:

 • 14.10 – 14.30  Bálint Ágnes: Káromkodásból katedrálist – lelkigondozás és spiritualitás összefüggései Jób könyvében
 • 14.30 – 14.50  Kis Klára: Harag és agresszió a keresztyén viselkedéskultúrában
 • 14.50 – 15.10 Nagy Alpár: Emberi bánásmód veszteségek idején
 • 15.10 – 15.30  Görözdi Zsolt: Homiletikai tűnődések a Jelenések könyve 5,1–7 kapcsán
 • 15.30 – 15.40 Az előadások megbeszélése
 • 15.40 – 16.00  Kávészünet

IV. ELŐADÁSTÖMB:

 • 16.00 – 16.20  Kókai-Nagy Viktor: Josephus megbízható forrásai a Contra Apionemben
 • 16.20 – 16.40  Bátoriné Misák Marianna: „… ki találhat bölcs asszonyt?”
 • Némi betekintés a 16-17. századi papnék műveltségébe
 • 16.40 – 17.00  Holló László: A Szentszék és a román kormány között 1927. május 10-én kötött konkordátum 9. szakaszának értelmezésére vonatkozó egyezmény 1932-es ratifikálása
 • 17.00 – 17.20  Péter István: A Pitesti-i Református Egyházközség első tíz évének demográfiai adatsorai a halálozási anyakönyvek tükrében
 • 17.20 – 17.30 Az előadások megbeszélése
 • 17.40 – 17.50 Kávészünet

V. ELŐADÁSTÖMB

 • 17.50 – 18.10 Pető-Veres Kata: „az egész gyülekezet érezze a közös felelősségvállalást és örömöt…” Református lelkészek a keresztség gyakorlatáról az 1968-as országos liturgiai felmérés keresztségre vonatkozó kérdéseinek fényében
 • 18.10 – 18.30 Bíró Anna: A São Pauló-i magyar reformátusok vallásgyakorlásának színterei, lelki vezetői
 • 18.30 – 18.50 Balogh Dávid:  A postillák és a postillázás eredete
 • 18.50 – 19.10 Herdeán Gyöngyi: Az egyéni és kollektív emlékezet kutatásának kihívásai-különösképpen a Köröstárkány település vonatkozásában-
 • 18.50 Fórumbeszélgetés, konferenciazárás