Továbbra is Steinbach József a dunántúli egyházkerület püspöke

A Dunántúli Református Egyházkerület gyülekezeteinek presbitériumai újabb mandátumra szavaztak bizalmat dr. Steinbach József püspöknek, az új főgondnok pedig dr. Nemes Pál lett – közölte a refdunantul.hu. Magyarországon a 27 egyházmegyében, az egyházkerületekben (dunamelléki, dunántúli, tiszáninneni és tiszántúli) és zsinati szinten is folynak a választások.

Mind a négy egyházkerületben választások lesznek. Fotó: református.hu

A tisztújításra beérkezett szavazatokat november 11-én, Pápán számolta meg a dunántúli választási bizottság. A püspöki tisztségre 239 igen szavazat érkezett, így Steinbach József harmadik püspöki ciklusát kezdheti január elsején. A főgondnoki tisztségre dr. Nemes Pál 181 szavazatot, Gyimóthy Géza pedig 59 szavazatot kapott, így előbbi válthatja Huszár Pált a főgondnoki tisztségben.

Steinbach József 2009 óta püspök. Fotó: Sebestyén László, reformatus.hu

Steinbach József 2009 óta a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke. 1991-ben szerzett lelkészi oklevelet a Budapesti Református Theológiai Akadémián, azóta a Balatonalmádi-Balatonfűzfői Református Társegyházközségben szolgál. A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán 1990-ben középiskolai református vallástanári oklevelet szerzett, majd a Veszprémi Egyetem (ma Pannon Egyetem) Bölcsészettudományi Karán, antropológia-etika-társadalomismereti szakon 2008-ban diplomázott. 1996–2000 között missziói előadó és tanácsos volt a veszprémi egyházmegyében, majd az egyházkerületben. 2002-től egyházmegyei lelkészi jegyző, 2006-tól főjegyző, 2007-től pedig egyházkerületi lelkészi főjegyző lett. 2012-től a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnök, 2019-től a Károli Gáspár Református Egyetem tiszteletbeli doktora. 1999-től óraadó tanár a Pápai Református Teológiai Akadémia Gyakorlati Teológiai Tanszékén.

Nemes Pál közel huszonöt éve tevékenykedik ügyvédként. Fotó: Kalocsai Richárd

Nemes Pál főgondnok húsz éve szolgál presbiterként a Nagykanizsai Református Egyházközségben, tizenhárom éve a gyülekezet gondnoka, és a Somogyi Református Egyházmegye főgondnoki tisztségét is betöltötte. Kaposváron született, Pécsett tanult, jelenleg Nagykanizsán él, közel huszonöt éve tevékenykedik ügyvédként – mutatta be a református.hu a jelöltet.

Borítókép: Sebestyén László, református.hu