Továbbképző lelkipásztorok számára

Előadók:                     Adorjáni Zoltán, professzor – PTI

Balogh Csaba, adjunktus – PTI

Benkő Tímea, tanár – PTI

Kállay Dezső, adjunktus – PTI

Kiss Jenő, adjunktus – PTI

Kolumbán Vilmos József, professzor – PTI

Pásztori-Kupán István, professzor PTI

Somfalvi Edit, tanár PTI

Visky S. Béla, adjunktus PTI

Időpont:                    2017. február 13-17.

Helyszín:                   Kolozsvár, Bethlen Kata Diakóniai Központ

Csoportlétszám:       40 fő

Regisztrációs díj:      100 lej

Kreditpont:               30

Jelentkezés:               2017. január 7. – február 1. közötti időszakban online a

http://proteo.hu/node/8701/register elektronikus elérhetőségen,

vagy a gallsandor@gmail.com e-mail címen.

 

A feltámadásról szóló evangélium Krisztus egyházának központi üzenete, legfőbb ismertetőjegye, ugyanakkor azonban a Biblia legvitatottabb kérdése is az ókortól napjainkig. Már az újszövetségi iratok is jelzik, hogy Krisztus feltámadásának eseménye nemcsak a nagyvilágot, hanem a szűkebb tanítványi közösséget is komoly kihívások elé állította (1Kor 15). Hogyan és miért vált Krisztus feltámadásának evangéliuma és az erre felépülő üdvtan a fenti akadályok dacára is az egyház központi üzenetévé? Milyen apologetikai útvesztőkön keresztül maradhatott meg évezredeken keresztül a Krisztus-követő gyülekezetek központi ismertető jegyeként? Milyen gyakorlati kihívások elé állítja a mai egyházat az, ha hűséges akar maradni ehhez az evangéliumhoz? A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet által meghirdetett továbbképzés elsősorban ezt a tematikát járja körül a különböző teológiai diszciplínák szemszögéből.

A képzés második fele a teológia egyes szakterületeinek újabb kutatási eredményeiből merít. A cél az, hogy a hallgató egy keresztmetszet erejéig betekintést nyerjen a teológia mai vitatott kérdéseinek világába, a lelkipásztori gyakorlatra néző új módszertani felvetésekbe, illetve az egyház és közélet kapcsolatának határkérdéseibe.

A képzés tartalmára vonatkozó további részletes információ található a Protestáns Teológiai Intézet honlapján az alábbi elérhetőség alatt: http://proteo.hu/hu/esemenyek/8701.