Tóvá lesz a délibáb – megújult a magyarlétai templom

Teljesen rendbe tették a magyarlétai református templomot és parókiát. A 340 lelkes gyülekezet sosem gondolta volna, hogy ilyen nagymértékű felújítási munkálatokat végezhetnek valaha templomukon, így a hála kifejezése sem maradt el a közösségben: szombaton, augusztus 3-án teljesen megtelt a hajlék, ünnepi istentiszteleten köszönték meg Istennek a bőkezű áldást. Az alkalmat a kis Eszter, a lelkészházaspár lányának megkeresztelése tette ünnepélyesebbé.

Tóvá lesz a délibáb – megújult a magyarlétai templom

Tóvá lett a délibáb. Magyarléta református közösségének legnagyobb álmai teljesülhettek az által, hogy templomuk kívül-belül megújult. Az 1851-ben épült templomot 2018 szeptemberében a tetőszerkezet megerősítésével kezdték el rendbe tenni. Ekkor történt meg a torony aláfalazása, valamint az elektromos hálózat és a fűtés szakszerű felszerelése. Ezután a falak külső és belső javítása, a sok gondot okozó eső- és talajvíz elvezetésének megoldása következett, majd a padló újítása és az udvar rendezése. A munkálatok során a karzat lambériája alatt festett kazetták, pajzsok kerültek elő, amelyeket szintén restauráltak, emellett a padlózat felbontásakor régi sírgödörre bukkantak, amelyben a toronyépítés idején a szószék alá temetett csontokat találták meg. A maradványokat egy időkapszulával és magyar zászlóval a templomban helyezték el, másfél méteres mélységben. A munkálatokat április végén fejezték be, majd a parókia és a gyülekezeti terem felújítása került sorra – ismertette a folyamatot Vajda István Gellért helyi lelkipásztor.

Tóvá lesz a délibáb – megújult a magyarlétai templom

Az ünnepi istentiszteleten Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke hirdette az igét az Ézs 35,1–10 alapján. A kiválasztott rész rávilágít, hogy mit is jelent igazán reménykedni – hívta fel a gyülekezet figyelmét a püspök. Elmondta, az emberek a történelem során mindig is reménykedtek egy olyan világ eljövetelében, amilyet a felolvasott ige leír: ahol a siketek hallanak, a vakok látnak, a sánták meggyógyulnak, nincs fájdalom, a délibáb valósággá, éltető tóvá válik. Egy ilyen ideális állapot csak a képzelet szüleménye lenne? A kőkemény realitásnak ki kellene józanítania az álmodozókat? „Vannak olyan emberi lelkek körülöttünk, amelyekben csodálatos vágyak születtek meg. Ők tudják, hogy egyszer ez az idő elkövetkezik. Ne értékeljük le azokat, akik álmodnak, akik szívükön hordozzák a közösség gondjait” – jelentette ki Kató Béla, és rámutatott: ilyen emberek és remény nélkül az emberiség nem maradhatott volna fenn. Isten másfajta világot ajánl nekünk, előkészíti az örök életet, és mindig felvillantja számunkra a reményt. Ígéreteit pedig beteljesíti, hiszen ez a természete, hogy szeret minket.

Tóvá lesz a délibáb – megújult a magyarlétai templom

Az istentiszteleten Vajda István Gellért a Zsolt 28,7–8 versekkel köszöntötte az egybegyűlteket, majd köszönetet mondott a templomfelújítás támogatóinak: Magyarország kormánya és az Erdélyi Református Egyházkerület mellett Tordaszentlászló önkormányzata, a Kolozs Megyei Tanács, helyi vállalkozók, a presbitérium és a gyülekezeti tagok is hozzájárultak az anyagiak megteremtéséhez, a munka elvégzéséhez. „Nem a pihenés napjai következnek, hanem a cselekvés ideje” – hangsúlyozta a lelkipásztor, majd hozzátette: helyi vállalkozókkal gazdaságfejlesztő és turisztikai projektek megvalósítását is tervezik a településen.

Tóvá lesz a délibáb – megújult a magyarlétai templom

Kőrösi Viktor Dávid, Magyarország kolozsvári konzulja „a csüggedőket elnyeli a történelem” idézettel hangsúlyozta a közösség kitartó küzdelmének, élni akarásának jelentőségét. „Nem vagyunk csüggedő nemzet, de hajlamosak vagyunk legyinteni a dolgokra, miközben tudjuk, hogy ott parázslik bennünk a ragaszkodás egyházunkhoz és nemzetünkhöz” – mondta el, majd hozzátette: nélkülözhetetlenek a közösségi együttlétek, a lelkiség megerősítése, a jövőbe tekintés. „Templomaink és intézményeink építésével, megtöltésével nem nyelhet el a történelem” – hangzott el. A továbbiakban Lengyel István, a Kolozsvári Református Egyházmegye főjegyzője a Zsolt 43,3–5 versekkel köszöntötte az ünneplőket, és elmondta, az egyházmegye 31 gyülekezetében folynak építkezések, felújítások, többek között Magyarléta leányegyházközségében, Alsójárában. Az istentiszteletet a helyi vallásórás gyerekek műsora zárta, majd szeretetvendégségen vett részt a gyülekezet.


Berekméri Gabriella