Tordán is elkészült az új református óvoda

Két óvodai és két bölcsődei csoportot, összesen hatvan gyereket fogadhat be az induló tanévben az új református óvoda Tordán. Az Erdélyi Református Egyházkerület szeptember 7-i műszaki átadáson vette át a kivitelező cégtől az épületet. Az intézményt a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében, magyar állami támogatással építtette az egyházkerület.

Hatvan magyar gyerek járhat a következő tanévtől az új intézménybe Tordán: a két óvodai csoportba negyvenen, a bölcsődébe húszan. Az építkezést 2019 januárjában kezdték el, és jövő héten már kezdhetik is az új tanévet a kicsik.

Az intézmény az Ótordai Református Egyházközség tulajdonában van, együttműködési szerződéssel a város polgármesteri hivatala fogja működtetni. Az óvodát a helyi katolikus közösség egyik vissza nem szolgáltatott épületéből költöztetik át az új helyre. Az egyházközség telkének felét, amelyen az óvoda áll, a múlt rendszerben államosították, a húszas években iskola épült itt, később tornaterem, amely a kommunizmus idején moziként működött – mondta el Nagy Albert lelkipásztor. 2008-ban bontotta le az egyházközség ezt az épületet, amelynek helyén felépült az óvoda, református szigetté alakítva a környéket, hiszen itt található a református templom, a parókia és a Jósika Miklós Elméleti Líceum is.

Nagy Albert hangsúlyozta, nem csak a reformátusoké lesz az intézmény: minden magyar ajkú gyereknek második otthonává válhat. A lelkipásztor örömmel közölte, hogy ezentúl a napközis program is gond nélkül, stabil háttérrel működhet – korábban az egyházközség pályázataiból fedezték.

Az egyházkerület és az érintettek hálájukat fejezték ki Istennek az újabb oktatási intézményért, amely összefoghatja a szórványban élő magyar gyerekeket, családokat, valamint köszönettel tartoznak a támogatóknak és mindazoknak, akik részt vettek a projekt megvalósításában.

 

Fotó: Kiss Gábor