Több szólamú hálaadás Szászcsáváson

Kívül-belül megújult a szászcsávási református templom

 

A Kis-Küküllő völgyében fekvő Szászcsáváson hagyománya van a több szólamban éneklésnek, a mindennapok természetes velejárója, hogy nők és férfiak – kotta nélkül – éneklik a zsoltárokat és népdalokat egyaránt. A szólamok apáról fiúra szállnak, ma is négy-öt szólamban éneklik a templomban az énekeket. Többek között ez is tette kivételessé a szeptember 22-én, a templom felújításáért tartott hálaadó istentiszteletet.

Több szólamú hálaadás Szászcsáváson

A kora déli órákban autónak nem volt lehetősége Szászcsáváson keresztülhaladni. Kató Béla püspököt, aki az aznapi igehirdetései szolgálatot végezte, úgy várták, hogy a templom előtt a gyülekezet apraja-nagyja elállta az utat, így köszöntötték a püspököt és feleségét. Az első meglepetés után következett a második is hamarosan, amikor a templomban a liturgiai szolgálatot végző Biró István esperes bediktálta az első éneket, és megszólalt a több szólamú zsoltár. A hagyomány szerint apáról fiúra száll a szólam, és ez látszott is az énekek folyamán, hiszen nem csak a karzatban lévő kórus tagjai zengték az egyes szólamokat, hanem a padokban ülő idősebb bácsik és fiatalok egyaránt az öröklött szólamot fújták.

Több szólamú hálaadás Szászcsáváson

Kató Béla püspök a Zsolt 34, 2 és 12 versei alapján elmondott igehirdetésében arról beszélt, hogy sok eseményt nem tartunk hálaadásra alkalmasnak az életünkben, most mégis hálaadásra gyűlt össze a közösség. A püspök a szüntelen hálaadásról és örvendezésről beszélt az igeszakasz alapján, hangsúlyozva, hogy minden napnak ilyen örömtelinek és hálától teltnek kell lennie, mint ez a templom felújításáért tartott ünnep. A mindennapjainkat pedig csakis Isten tudja ilyenné formálni, így lehet életünk hálaadó életté. Ha ilyen emberek vagyunk a közösségünkben, azzal olyan példát tudunk mutatni, amely a saját közösségben való boldogulásra buzdíthat másokat. A püspök az Isten félelméről is beszélt, amely szintén a keresztyén ember életének része, hiszen a Szentírás szerint ez a bölcsesség kezdete. Az istenfélelem kiűzi az ember szívéből a félelmet, és egy egészséges biztonságérzetet ad, hiszen nyilvánvalóvá válik, hogy nem vagyunk magunkra hagyva, Isten számon tart és igazgatja az életünket.

Több szólamú hálaadás Szászcsáváson

A Küküllői Református Egyházmegye nevében Biró István esperes köszönte meg a püspöknek az igehirdetést. Köszöntőt mondott Veress Zsombor egyházmegyei főgondnok, Székely László Mikefalva község polgármestere, Osváth Imre, a kercaszomori egyházközség lelkipásztora, valamint a kercaszomori gyülekezet főgondnoka és a testvérgyülekezet községének polgármestere is köszöntötte az ünneplő szászcsávásiakat.

Több szólamú hálaadás Szászcsáváson

Mészáros Lehel szászcsávási lelkipásztor köszöntőjében az elmúlt két év munkálatait összegezte. Isten csodát tett a szászcsávási közösséggel. Két évvel ezelőtt álmodni sem merték, hogy eljön az a pillanat, amikor együtt adnak hálát Istennek a templom megújulásáért. Két évvel ezelőtt leszakadt a mennyezet egy része, ekkor döntöttek úgy, hogy a templom belsejét felújítják. Egy pályázatból kaptak támogatást a templom falainak és mennyezetének feljavítására. Ezt követően cserélték ki a padlót is, ekkor derült ki, hogy a padok állapota sem megfelelő.

Több szólamú hálaadás Szászcsáváson

Egy ismerős lelkipásztor Hollandiából hozott padokat ajánlott fel a szászcsávási gyülekezetnek, ezeket a presbiterek és gyülekezeti tagok alakították át és festették le. A templom külsőjének felújítására Kató Béla püspöktől kértek segítséget, aki ezt meg is adta. „A két év leforgása alatt azt éreztem, hogy segítenek rajtunk. Velünk van Isten, és Krisztus közösségének, az egyháztestnek tagjaiként nem vagyunk egyedül a küzdelmeinkkel, félelmeinkkel, terveinkkel, hanem mellettünk állnak.” – jelentette ki a lelkipásztor, aki csodák sorozataként jellemezte a két év eseményeit. Külön megköszönte a magyar kormány támogatását, aki a Bethlen Gábor Alapkezelőn keresztül segíti az erdélyi közösségeket, valamint megköszönte azok segítségét, akik közmunkával, tanácsokkal segítették őket a felújítás alatt. Végezetül azt kívánta, hogy a harmóniában éneklő gyülekezet éljen harmóniában Istennel.

Több szólamú hálaadás Szászcsáváson

A szászcsávási közösség egy rövid ünnepéllyel köszönte meg Istennek, hogy álmai valóra váltak, a gyülekezetben működő ifjúsági zenekar és kórus közös műsorával zárták a hálaadó istentiszteletet.

Több szólamú hálaadás Szászcsáváson

Kiss Gábor

 

Képgalériánk a Facebookon: