Több mint 70 év után újra szól a körtvélyfáji templom orgonája

72 évig hallgatott a körtvélyfáji reformátusok templomában az orgona. Az 1839-ben épített egy manuális, hat regiszteres orgona 1948 óta nem szólalt meg a templomban, most a gyülekezet adakozásából és a Bethlen Gábor Alapkezelő támogatásával sikerült felújítani.

A gyülekezet ebből az alkalomból egy kisebb orgonakoncertet szervezett, amelyen Klaus Dieter Untch feketehalmi evangélikus kántor, zeneszerző szólaltatta meg a hangszert október 17-én délután.

Fotó: Kiss Gábor

Jári Zsolt, a Körtvélyfáji Református Egyházközség lelkipásztora a 96. Zsoltár alapján tartott rövid áhitatot, amelyben az új ének jelentőségéről beszélt. Ma az új jelentése valaminek a feljavítását jelenti. Az új olyan, ami még nem volt, vagy aminek egy másabb változata jelent meg. A Bibliai ének attól új, hogy az újjászületett, megváltott ember énekli, hirdeti az Isten szabadítását minden nap. Újnak az számít, amiről azt hisszük, hogy lehetetlen, de Isten mégis lehetővé teszi azt. Magunktól azonban nem tudunk újjá lenni, kizárólag Krisztus tud a régi bűneimből új embert alakítani. A Krisztus keresztjét megismert ember tud új ember lenni, aki új éneket énekel. A régi orgonából új lett, bár szinte ugyanúgy néz ki, mégis új hangon szól. Az új orgona kész van, lesz-e új ember a gyülekezetben, aki énekeljen? – tette fel a kérdést a lelkipásztor áhitata végén.

Jári Zsolt körtvélyfáji lelkipásztor. Fotó: Kiss Gábor

Klaus Dieter Untch feketehalmi evangélikus kántor bemutatkozása során elmondta, hogy elődeinknek, akik az orgonát megépíttették, tartozunk azzal, hogy felelősséget vállaljunk annak állapotáért. Még ha nem is értünk a zenéhez, akkor is örömöt okoz az orgona tiszta hangja. Ez nem egy nagy orgona, de zenészek és Isten előtt sem az orgona nagysága számít, hanem hogy hogyan éneklünk az orgonakísérettel együtt. Nem a füleinkkel, hanem a szívünkkel kell hallanunk – hangsúlyozta Klaus Dieter Untch.

Balra Kiss Elemér körtvélyfáji kántor, jobbra Klaus Dieter Untch orgonaművész

Kiss Elemér, a gyülekezet kántora az orgona történetét ismertette a koncert előtt. Az orgona egy manuálos, hátul játszós, eredetileg rövid oktávos, hat regiszteres, mechanikus traktúrájú hangszer volt. Az oktáv teljességét meghosszabbították az idők folyamán, fújtatórendszert is kapott. 1839-re fejezték be az orgona építését, Johann Binder segesvári orgonaépítő készítette. 1855-ben, 1884-ben és 1906-ban kellett javítani, 1918-ban azonban beolvasztották a fémsípokat. 1938 óta a gyülekezeti éneklést egy harmónium kísérte. 1948 óta nem használták egyáltalán, állapota folyamatosan romlott. 2020-ban azonban új fordulatot vett az orgona sorsa, a gyülekezet úgy határozott, hogy a hangszert feljavíttatja, hogy újból kísérhesse a gyülekezeti éneklést. Az orgona javítását Papp Zoltán udvarhelyi orgonaépítő végezte. A javítás összesen 50 173 lejbe került, a Bethlen Gábor Alapkezelő 45 000 lejjel támogatta a munkálatokat, a fennmaradó összeget a gyülekezet állta. Klaus Dieter Untch a hálaadó alkalmon Johann Sebastian Bach, Josephus Fazakas Krizbacensis, valamint saját műveit is megszólaltatta az orgonán, végül pedig a 90. Zsoltárt kísérte, amelyhez az orgonaművész egy saját variációt is írt.