Több ezer hívő vált a vár őrzőjévé a Református Egység Fesztiválon

Gyermek és ifjúsági programok, nőszövetségnek szóló előadások, konferencia a Partium reformációjáról, három kiállítás, koncertek, valamint könyvvásár, bemutató-, kiállító- és kiadói sátrak várták az érdeklődőket május 20-án Nagyváradon, a Református Egység Fesztiválon. A programkínálat családok egészének szólt, fő célja pedig a református egység megjelenítése, a közösség megerősítése volt.

Az eseményt Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke nyitotta. „Az emberiség történelme jobbító szándékú küzdelemről, kudarcok és sikermorzsák sorából áll. Teremtőnk az ő türelme által mindig kitartásra buzdít bennünket, a benne érzékelhető célt fel nem adó elszántsággal” – köszöntötte az egybegyűlteket a püspök. Elmondta, az egységkereső nemzeteknek, megújulni vágyó felekezeteknek, reformjaiban is el nem fáradó közösségeknek hallaniuk kell Isten ajándékozó szándékát, ez a megmentő szándék pedig hálára és tettekre késztet. „Hálánkat azzal fejezhetjük ki, hogy bizonyságot teszünk teljes valónkkal az élet teremtőjéről, követjük a feltámadott megváltót, és a szentlélek hatalmából munkálkodunk mindenki javára” – hirdette a nyitó ünnepségen Csűry István.

Több ezer hívő vált a vár őrzőjévé a Református Egység Fesztiválon

Az istentiszteleten szolgált Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke, Steinbach József dunántúli püspök, Csomos József tiszáninneni, Halász Béla délvidéki, Fekete Károly tiszántúli, Csáti Szabó Lajos horvátországi, Zán Fábián Sándor kárpátaljai, Fazakas László felvidéki püspök, valamint Adorjáni Dezső, a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház püspöke.

Az igét B. Szabó István dunamelléki püspök hirdette a Náhum próféta könyve 2. részének első verse alapján: „őrizd a várat.” Az egységnap ünnepségének üzenete a történelembe kalauzolta az egybegyűlteket, Ninive megtérésének és a nagyváradi vár történetének mozzanatai egyaránt találó példaként érzékeltették az igét és egyben esemény mottóját. A történelmi válságok közepette ez volt az a parancs, amely a nép hitét, erejét és bátorságát megtartotta. Ezután, a közös imádság során elhangzott: a reformáció ügye ma is Isten kezében van, ez pedig reménnyel töltheti el a hívőket, hiszen az Úr nem engedi bilincsbe verni az igéjét, megkötözni a lelkét.

Több ezer hívő vált a vár őrzőjévé a Református Egység Fesztiválon

Bara Lajos István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület főgondnoka köszöntőbeszédében a rendezvény igei hátterének aktualitására hívta fel a figyelmet. Elmondta: „Isten világos üzenete fogalmazódik meg benne mindannyiunk számára. Két fontos dologra hívja fel a figyelmet: az ellenség veszélyére és az őrködés fontosságára. Történelmi koroktól függetlenül, az ellenség mindig jelen van, a védekezés és vigyázás szükségessége pedig egyértelmű. Minden keresztyén embernek fontos feladata, hogy úgy álljon az Istentől kapott helyén, mint őrhelyen” – hangsúlyozta a főgondnok.

Magyarország Kormánya nevében az országvezetők köszöntő gondolatait Potápi Árpád nemzetpolitikáért felelős államtitkár tolmácsolta. „Mi, magyar reformátusok voltunk a nemzet fenntartói, alkotmányának, szabadságának védelmezői, a múltból pedig meg kell tanulni, hogy Isten ennek a nemzetnek a fenntartását is ránk bízta. E megbízatással nagy felelősség és rendkívüli kötelességteljesítés jár” – jelentette ki az államtitkár. Hozzátette: a reformátusok évszázadokon át hű őrei voltak a magyar identitás alapját jelentő anyanyelvnek, amikor pedig a megmaradásunk forgott kockán, templomaik és kollégiumaik falai között őrizték a magyarság lángját. „A református közösség nemzetünket megtartó és egyesítő munkája ma is a legfontosabb biztosítéka a magyarság megmaradásának” – szögezte le Potápi Árpád, majd az anyaország támogatásáról biztosította az egyházat.

Több ezer hívő vált a vár őrzőjévé a Református Egység Fesztiválon

Victor Opaschi román vallásügyi államtitkár a reformáció vallási, politikai és társadalmi jelentőségét méltatta, felidézve a hazai téren kifejtett hatásainak mozzanatait, a vallásszabadság és demokrácia alakulásában betöltött szerepét. Christoph Weber-Bern, a Svájci Protestáns Egyházak Szövetsége részéről köszöntötte az egybegyűlteket, hangsúlyozva a svájci és magyar protestáns egyházak szoros kapcsolatát, gyümölcsöző együttműködését, közös projektjeit. „Napjaink Európájában a Krisztust követő és embertársainkat szolgáló egyházban a népek békés és szabad, a nemzeti és felekezeti határok felett ívelő együttélés érdekében ma is ki kell állnunk a reformáció egyik legfontosabb üzenete mellett: egyedül Istené a dicsőség” – jelentette ki. Az Ír Presbiteriánus Egyház zsinata nevében Uel Marrs köszöntötte a rendezvény résztvevőit, felhívta a figyelmet a magyar és írországi egyházak közötti hasonlóságokra, együttműködésük hasznos voltára.

Az istentiszteleten közel száz lelkész közreműködésével több ezren élhettek az úrvacsora szentségével, emellett a nagyváradi gyülekezetek kórusa és a királyhágómelléki református kollégiumok egyesített kórusa szolgált. A nap folyamán az érdeklődők megtekinthették az Erdélyi Gyülekezet kopjafa kiállítását, Adorjáni László és Fazakas Csaba karikatúra kiállítását, valamint a várban található állandó református kiállítást, a délutáni órákban pedig Dévai Nagy Kamilla koncertje, valamint a debreceni Csokonai Színház Bánk Bán operakoncertje színesítette a programkínálatot.

Több ezer hívő vált a vár őrzőjévé a Református Egység Fesztiválon

Fotó: Kiss Gábor

Szöveg: Berekméri Gabriella