Tíz éve vezetjük a Keskeny útra az EMI táborozókat

Szerdán, augusztus 10-én délben nyílt meg a gyergyószentmiklósi Emi tábor. A Tusványosi tapasztalatokkal is gazdagodott Keskeny utas kis csapat a tavalyinál jóval alkalmasabb, forgalmasabb helyen állíthatta fel sátrát. A rég kiérdemesült katonai sátor vigasztalan szürkeségét a református zsinat biotekiai állásfoglalásait színesen hirdető nagyméretű bannerek tették színesebbé.

Tíz éve vezetjük a Keskeny útra az EMI táborozókat

A menetrendszerűen, némelykor viharos széllel érkező záporok gyakran ki és bepakolásra kényszerítették a csoportot. A lelkiekre koncentráló missziós csapat először is a megszólítás fontos momentumára koncentrált: a szórólapozás, megszólítás, hívás az „emberhalászat” türelmet és szüntelen odafigyelést igénylő tevékenység maradt mindvégig. Első nap Bardócz Csaba ikafalvi református lelkipásztor Szerelem, szerelem, szerelem, szerelem, Enyém vagy? – címmel a házasság fontosságáról, a házasság előtti vagy azon kívüli élet csapdáiról, a párkeresés és találás módjáról, a kapcsolat tudatos építéséről tartott nagy lelkigondozói tapasztalatra valló előadást. Utána élményszínház „nyitotta meg”nem létező kapuit. Az egytagú „közönség” bekötött szemmel lép be a sátor titokzatos és ismeretlen világában, hol hangok, illatok, baráti és szerető kezek kísérik el pár perces léleknyitogató belső útra. Kilépve valamelyik lelki gondozást végző missziós taggal beszélhet érzéseiről, léphet tovább testvéri vezetés mellett Krisztus felé. Mindezzel párhuzamosan a programokon résztvevő szülők gyermekeire külön foglalkozás vár: festegetés, rajzolás , játszás és mesélés. Közös gitáros ifidalok éneklése után a napot zsíroskenyeres szeretetvendégség és jóízű beszélgetés zárja.

Tíz éve vezetjük a Keskeny útra az EMI táborozókat

Csütörtökön a programok áhítattal kezdődtek. Szász Tibor András felsősófalvi lelkész a naini ifjú megrázó, figyelmeztető de boldog kimenetelű történetével vezette fel a napi témát. Barta Éva szakpszichológus a Református Mentőmissziótól két szabadult személlyel érkezett, akik megrázó nyíltsággal és mélységgel mondták el alkohol, szer és játékfüggőségük élményeit, és írták le a szabadulás útját és lehetőségét egyéni megélésük alapján. Az élmény színház, majd a közös éneklés, a gyermek-foglalkozás egy kis érdeklődő, ismerős magot hozott létre második nap estéjére. Harmadik nap a programkezdő hangoló elcsendesedés után Szász Tibor András igei felvezetőt tartott, Zákeus történetének kibontásával, majd Helyem a nagyvilágban címmel tartott előadást. Felvázolva a bibliai kozmogóniát, melynek központjában Krisztus üdvtörténeti műve áll, rámutatott Jézus földi életének kapcsán arra, hogy az ember élete nem statikus, nem helyhez kötött, se fizikai se lelki értelemben. Állandó változásban, mozgásban van, és ezért szükséges hogy pillanatról-pillanatra tudatában legyen, hogy melyek az életét igazán meghatározó kardinális pontok. A délutáni élményszínház a kútba esés dramatizált történetével gondolkoztatta el a részvevőket arról , hogy hogyan viszonyul tehetetlenül a környezet az emberhez baj esetén, és miképpen szabadit meg az Úr. A koraesti éneklésen és zsíroskenyeres együttléten a társaság új, kedves arcokkal gyarapodott. A szombati napon a hűvös hajnal után végre kisütött a nap, és a tábor élete is felpezsdült. Az elmélkedés a Szent Lukács evangéliumának 6:27-36 versei alapján az Isten, a felebarát és a szeretet hármas kötődését bontotta ki. Jézus meghív minket a szeretet élménye által. Ez mint főparancs jelenik meg felénk. Isten elhív lelki szabadságra, a környezetünk számára, a mindennapokban és mindezt azért teszi, hogy az irgalmas Atya képmásai legyünk.

Tíz éve vezetjük a Keskeny útra az EMI táborozókat

Kászoni Szilárd nagysolymosi lelkipásztor a migráns kérdés aktuális témáját járta körül a népéért, keresztyénségéért féltőn aggódó hitben járó ember szemszögéből. Legyetek ravaszok, mint a kígyók, de szelídek, mint a galambok! -krisztusi intésre utalva a szív és az ész felelős egyensúlyának a szükségességére figyelmeztet. A keresztyénség, a nemzettudat és az ebből fakadó értékrend identitásunknak meghatározó elemei. Alapprogramja által az iszlám ezeket támadja, veszélyezteti. A férfi-nő viszony, a teljesen más világlátás a házasságról, a közösségről és a társadalomról mély és tartós válsággal fenyegeti Európát. A migránsok nagy része gazdasági bevándorló. A szükséget, üldöztetést szenvedőket meg kell érteni, de az egész jelenséget világosan kell látni és a helyén kell kezelni. A liberális politika és média által sugallt kép szép szavakba, vonzó fogalmakba öltöztetve hamis képet sugároz, mely a dolgok lényegét és veszélyét szándékosan eltakarja. A fiatalok hit és nemzettudatra való nevelése, a gyermekáldás vállalása két olyan mód, mellyel hatékonyan munkálhatjuk megmaradásunkat – összegezte a lelkipásztor. A délutáni élményszínház az imádság ösvényére vezette el a részvevőt. Az ima a lélek lélegzet vétele! Keresd a csendet! Ne légy imádban bőbeszédű! Ne vedd Istent szolgáltató automatának! – tanácsolták a vezető hangok, üzenetek. Az imacsöndben megszólalhatott az útkereső lélek. Áldással távozott mindenki: Az Úr áldjon, védjen, Ő tanítson imádkozni! A gazdag nap szokás szerint énekszóval, beszélgetéssel és zsíroskenyerezéssel zárult.

 

Szász Tibor András