Tisztújító közgyűlést tartott a sepsi egyházmegye nőszövetsége

Konferenciával egybekötve tartotta meg tisztújító közgyűlését a Sepsi Református Egyházmegye Nőszövetsége szeptember 22-én Rétyen. Az összejövetelre 150 nőszövetségi tag érkezett az egyházmegye 23 gyülekezetének képviseletében, a szombat reggeli napsütésben a rétyi református templomba.

Tisztújító közgyűlést tartott a sepsi egyházmegye nőszövetsége

A nőszövetség központi témája az idei évben a család. A nyitó istentiszteleten Dénes Katinka, a Sepsiszentgyörgy vártemplomi gyülekezet lelkipásztora hirdette az igét. A 91. zsoltár első mondataira alapozott prédikációban az oltalom, az otthon, a biztonság, meghittség értékeit és mindenki számára megtartó érzéseit emelte ki. A nők, az édesanyák, a nagymamák ennek megteremtői és őrei kell, hogy legyenek – hangsúlyozta a lelkésznő.

Tisztújító közgyűlést tartott a sepsi egyházmegye nőszövetsége

Igehirdetés után Incze Zsolt esperes és Deák Botond házgazda lelkipásztor üdvözölte az egybegyűlteket, áldást kívánva a nőszövetségek szolgálatára. A helybéli nőszövetség kórusa igazi örömzenével szolgált a vendégeknek, spirituálék, zsoltárok, népdalfeldolgozások csokrát ajándékozva éneklésükkel.

Tisztújító közgyűlést tartott a sepsi egyházmegye nőszövetsége

A tisztújítás rendjén az egyházmegyei nőszövetség új vezetőséget választott: egyöntetű szavazattal kapott megbízást a 2018–2024-es időszakra, elnöki tisztségre Bocz Rita Ildikó, két alelnöki tisztségre Szabó Margit uzoni elnöknő, Péter Annamária rétyi elnöknő, illetve titkári tisztségre Sebestyén Janka Sepsiszentgyörgy-szemerjai elnöknő.

Tisztújító közgyűlést tartott a sepsi egyházmegye nőszövetsége

Szünet után Ráduly Baka Zsuzsanna erősdi lelkipásztor tartalmas előadását hallgatták meg a konferencia résztvevői Családon belül címmel. Az előadó arra a kérdésre kereste és adta meg a választ, hogy mit tehetünk a boldog családi életért. Kiemelte azokat az értékeket, szabályokat, tennivalókat, amelyeknek a megvalósítása, megtartása folyamatos törekvése kell hogy legyen minden családnak ahhoz, hogy a családi boldogságot megteremtsék és megőrizzék.

Köszönet a rétyi református gyülekezetnek, nőszövetségének a bensőséges fogadtatásért, vendégszeretetükért, a finom ebédért, amivel együttlétüket zárták a résztvevők.

 

Tóth Anna

Székelyföldi Régiós elnök