Tisztújító közgyűlést tartott a Státer Önsegélyző Pénztár

A tavalyi kihagyás miatt két évet lefedve tartotta meg közgyűlését a Státer Önsegélyző Pénztár június 23–24-én Parajdon. A közgyűlésen Ballai Zoltán lemondott elnöktől Tárkányi Márton vette át a tisztséget. A beszámolókból kiderült: a Státer forgótőkéje évről évre növekedik, a rendszer stabil, pénzügyi egyensúlyban van.

Június 23-án a Státer Önsegélyző Pénztár igazgatótanácsa ülésezett. Az alkalmon Ballai Zoltán elnök, az Erdélyi Református Egyházkerület gazdasági előadó-tanácsosa lemondott az öttagú testület éléről és igazgatótanácsi tagságáról, és Tárkányi Mártont, a Nyugdíjpénztár igazgatóját választották meg a megüresedett tisztség betöltésére. A kinevezés csonka mandátumra szól: mivel 2018-ban volt legutóbb tisztújítás, 2022-ben újra választás előtt áll majd a közgyűlés.

Parajdon, az Urbán Andor konferencia-központban találkoztak a közgyűlési tagok. 📷 Berekméri Gabriella

Következő nap a szervezet a megüresedett igazgatótanácsi helyre Páll Attila-Csaba fiatfalvi lelkipásztort választotta. A gyűlés napirendi pontjait követve Cseh Katalin igazgató beszámolt az önsegélyző pénztár 2019-es és 2020-as tevékenységéről, a jelenlevők elfogadták a két év cenzori jelentéseit, számadásait, az auditálási jelentést, valamint a 2020-as és 2021-es költségvetést. Az adatokról és működésről az egyházkerület igazgatótanácsának és közgyűlésének is beszámol a szervezet.

2020 végén a Státer Önsegélyző Pénztárnak összesen 1213 tagja volt,

35-tel kevesebb, mint 2019 végén. 2020 folyamán 34 tag, míg 2019-ben 46 tag iratkozott be. A 2020-as év végén összesen 382 hitel volt folyamatban, 63-mal kevesebb, mint 2019 végén. A szükségállapot ideje alatt – igazgatótanácsi döntés alapján – felfüggesztették a hitelek folyósítását, de a tagok kérhették a részletfizetés két hónappal való eltolását. A havi törlesztések befizetése szinte teljesen zökkenőmentesen zajlott, azzal a különbséggel, hogy megnőtt a banki utalások száma – áll a beszámolóban.

Az önsegélyző pénztár egyházi alkalmazottaknak és családtagjaiknak ad kedvező hiteligénylési lehetőséget. 📷 Berekméri Gabriella

„A 2020-as év a Státer Önsegélyző Pénztárt is kissé megviselte, de nem érintette annyira a pandémia hatása, hogy ne zárhattuk volna pozitívan az évet. Csökkent a hitelezések, a hitelt felvevő személyek száma, így az összegek is, de a tavalyi évhez nem lehet, és nem is szabad semmit viszonyítani tervezéskor. A Státer anyagi helyzete kielégítő, stabil, és az előttünk álló fél évben egyáltalán nem lesznek gondok, tudjuk folyósítani a hiteleket az igénylőknek” – mondta el Tárkányi Márton elnök.

A Státer Önsegélyző Pénztárnak tagjai mindkét Romániában működő egyházkerület alkalmazottai, valamint a Romániai Magyar Evangélikus-Lutheránus Egyház tagjai. A szervezet azért jött létre szolidaritási alapként, hogy egyházi alkalmazottak egymást tudják segíteni kölcsönökkel intézményes formában. A 2000-es évek elején ennek a törvényi háttere is meglett, így 2001-ben létrejöhetett az intézmény.

Az elnöki tisztség betöltésével az igazgatótanács Tárkányi Mártont bízta meg. 📷 Berekméri Gabriella

Bankhoz hasonlít, bár nem annak számít – a kamat stabilabb, nincsenek apróbetűs, becsapós részei a szerződéseknek, minden kiszámíthatóan és átláthatóan működik, kedvezőbb hiteleket nyújtva, mint a bankok. Bármely egyházi alkalmazott vagy családtagja igényelhet hitelt legtöbb 20 vagy 50 ezer lej értékben. A Státer Önsegélyző Pénztár az átláthatóságra törekszik, a közgyűlési tagok minden adatot megkapnak, hogy továbbíthassák az információkat a tagoknak.

2002 és 2020 között összesen 1848-an iratkoztak be a szervezetbe, azóta 3562 kölcsönt folyósítottak.

Az érdeklődő egyházi alkalmazottak legegyszerűbben az esperesi hivatalokban szerezhetnek információkat a Státer rendszeréről, ott lehet beszerezni a hiteligényléshez szükséges nyomtatványokat is. A hiteligénylés feltétele, hogy az illető tagja legyen a Státer Önsegélyző Pénztárnak, meg kell indokolnia a kölcsön célját, illetve szükség van két kezesre (amelyből legalább egy Státer-tag). Az egyházmegye esperesének kell aláírnia, ajánlania a kérést, amely ezután eljut a Státer igazgatójához. 20 ezer lejes értékig az igazgató dönthet a hitel odaigényléséről, 20 és 50 ezer lej között a Státer igazgatótanácsa hagyja jóvá a kérést. A folyamat gyors, egyszerű és átlátható, a kölcsön legtöbb öt évre igényelhető.