Tisztújítás a tordai egyházmegyében

Ünnepi istentiszteleten iktatták be a Tordai Református Egyházmegye tisztségviselőit szombaton, december 15-én az újtordai református templomban. Az esperesi szolgálatot Vincze Csongor újtordai lelkipásztor vette át Mihály Lajos esperestől.

Tisztújítás a tordai egyházmegyében

Az eseményen a 14 egyházközséget magában foglaló tordai egyházmegye gondnoka, Rupa Lajos köszöntötte az egybegyűlteket, majd az igét Vicze Csongor újonnan megválasztott esperes hirdette a Lk 5,27–28, Lévi elhívásának története alapján. A lelkipásztor az „imitatio Christi” jelentőségét hangsúlyozta, amely szerint a keresztyénség nem más, mint Krisztus követése, az ő szavai szerint való élet. Ma azonban sokak szerint az egyház csupán régi, megkövesedett tradíciók hordozója, a Krisztus követéséről pedig teljesen megfeledkeznek az emberek. Ahogyan Lévi régi életét hátrahagyva követte Jézust, nekünk, mai embereknek is válaszolnunk kell a hívó szóra, félretéve kifogásainkat, a világ zaját kizárva, meghallva a csendes, szelíd megszólítást, hiszen Istennek, Krisztusnak szüksége van egyenként mindannyiunkra. „A gyűlölködés, irigység, kapzsiság helyett válasszuk a szeretetet, a romlott világban a gyógyulást, a békesség útján való elindulást. Váljunk Léviből Mátévá. Áldott ez út, és áldottak a rajta járók” – hangzott el az igehirdetés során.

Tisztújítás a tordai egyházmegyében

A továbbiakban esküt tett az új esperes és a megválasztott tisztségviselők, Tőkés Ferenc főjegyző pedig köszönetet mondott Mihály Lajos esperesnek, detrehemtelepi lelkipásztornak a 12 évi szolgálatért.

A Kolozs-Tordai Unitárius Egyházkör részéről Dimény József esperes a Hab 2,1 verssel köszöntötte szolgatársát és a gyülekezetet. Elmondta: az egyház legnagyobb értéke a hit, a vezetőknek pedig őrállókként az a feladatuk, hogy figyeljenek Isten szavára, a gyülekezetekre, lelkipásztor-testvérekre és a teljes magyar közösségre. György Ferenc tordai plébános az újtordai templom ősi hátterére utalva, Szent László szellemiségéből bátorságot és sziklaszilárd hitet kívánt az új esperesnek szolgálata végzéséhez. Csép Leila az RMDSZ tordai szervezete részéről kívánt áldott szolgálatot, és az együtt dolgozás szükségességét hangsúlyozta a családok, gyülekezetek, közösségek érdekében.

 

Berekméri Gabriella

Fotó: Kiss Gábor