Testvéregyházmegyei kapcsolat jött létre a Kolozsvári és a Pozsonyi Református Egyházmegye között

Testvéregyházmegyei kapcsolat jött létre a Kolozsvári és a Pozsonyi Református Egyházmegye között

Szeptember 29-én délután ülésezett Kolozsváron a Generális Konvent Elnöksége. Az ülés végén az elnökség előtt írták alá az esperesek a Kolozsvári és a Pozsonyi Református Egyházmegye által kötött testvéregyházmegyei kapcsolatról szóló dokumentumot.

Testvéregyházmegyei kapcsolat jött létre a Kolozsvári és a Pozsonyi Református Egyházmegye között

Az együttműködési megállapodás hangsúlyozza, hogy az egység a Krisztus-hívők természetes állapota. Isten arra hívott el bennünket, hogy az Ő neve dicsőségére az egységet munkáljuk és megőrizzük. Ezt az egységet kívánja megerősíteni a megállapodás is, amelyet szeptember 29-én szentesített aláírásával a Kolozsvári Református Egyházmegye esperese, dr. Bibza Gábor és Somogyi Alfréd, a Pozsonyi Református Egyházmegye esperese. A dokumentumot később az egyházmegyék főgondnokai, Bódi Sándor és Molnár Rudolf is alá fogják írni.

Testvéregyházmegyei kapcsolat jött létre a Kolozsvári és a Pozsonyi Református Egyházmegye között 

Kiss Gábor