Teológiai tanárok és egyházkerületi vezetők találkozója Illyefalván

Harmadszor tartottak szakmai találkozót a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet tanárai az Erdélyi Református Egyházkerület vezetőségével 2020. július 21-22. között.

Az Illyefalván tartott találkozón az erdélyi református lelkészképzés kihívásairól beszélgettek. Amint az a találkozón többször elhangzott, az évente egyszeri kiértékelőnek köszönhetően a teológiai intézet és az egyházkerület között nem csak a kapcsolat javult, hanem egyszerű, de hatékony módja annak, hogy a gyülekezetek, az egyházkerület elvárásait is be tudják építeni a teológiai oktatásba.

A két nap folyamán olyan kérdések kerültek elő, mint a zenei oktatás a teológiai intézetben, az énekeskönyvi, valamint az ifjúsági énekek helye a lelkipásztori munkában. Szó esett ugyanakkor olyan kompetenciák elsajátításáról is, amelyek eddig nem voltak fontosak a gyülekezeti munkában, de a járvány alatt minden lelkipásztornak nehézséget okoztak. Abban azonban mindenki egyet értett, hogy a teológiai oktatást, a tantárgyakat, nem szabad az éppen aktuális helyzethez alakítani, inkább arra kell ösztönözni a diákokat és a lelkipásztorokat, hogy teológiai tudásukkal kreatívan találjanak válaszokat a felmerülő kérdésekre. A találkozón hangsúlyozták, hogy a teológiai oktatás célját is meg kell határozni, körvonalazni kell benne, hogy mi az a minimális tudás, ami feltétlen szükséges egy frissen végzett lelkipásztor számára.

A Protestáns Teológiai Intézet a következő időszakban újra akarja indítani a doktori iskolát is, amelynek a feltételeiről is tájékoztatták az egyházkerület vezetőségét. A beszélgetés folyamán Kató Béla püspök elmondta, hogy ez egy újabb lépés lenne afelé, hogy a teológiai oktatásban a tanári utánpótlás kérdése is megoldódjon, de az csak akkor működhet, ha a tanárok maguk is vállalják, hogy követik az egyes diákok fejlődését.

A megbeszélés második napján a teológiai oktatás hatodik, úgynevezett gyakorlati évét értékelték ki, amelyet mind az egyházkerület, mind a teológiai intézet fontosnak tart, hiszen gyakorlati terepre képeznek lelkipásztorokat. 2017 óta többször alakult át a gyakorlati év struktúrája, de még mindig vannak az intézményben folyó elvi képzés és a gyülekezeti gyakorlat között áthidalni való feszültségek. Arról is szó esett, hogy a mentor hozzáállása és a szaktanárok elvárásai között is vannak különbségek. A szolgálatok közötti aránytalanságok kiiktatására való tekintettel abban egyeztek meg a résztvevők, hogy meg kell határozni egy minimális és egy maximális szolgálati számot, valamint a mentorok és a szaktanárok közötti kommunikáción is javítani kell, hogy a diákok fejlődési folyamatát jobban lehessen követni.