Teljesen megújult a 131 éves gyalui parókia

A 19. század végén, 1886-ban a református parókia impozánsan emelkedett ki a többi épület közül Gyalu központjában. Építése Deési Nagy Gyula lelkipásztor, későbbi esperes nevéhez fűződik, aki fiatalon került az akkor rangos egyházközségnek számító gyülekezet élére, és befejezte a 49 éve húzódó templomépítési munkálatokat, majd Kolonits-féle orgonát szereltetett fel a magas karzatra. A ma is meglévő gyönyörű, kehely alakú szószék az ő rajzai alapján készült. Mindezek után volt lelki ereje megszervezni rövid időn belül a parókia építését is.

Teljesen megújult a 131 éves gyalui parókia

A 131 éve álló építményt kikezdte az idő vasfoga, egyesek azon a véleményen voltak, hogy nem érdemes felújítani, inkább építsünk helyette újat, mások meg lehetetlen vállalkozásnak tartották tatarozását. Mi tudatában voltunk és vagyunk annak, hogy ez a régi parókia egyik drága kincse ennek az egyházközségnek, ugyanakkor Gyaluban is az egyik legszebb épületnek számít, ezért úgy döntöttünk, hogy megpróbáljuk a lehetetlent, és jellegzetességeit megőrizve, a 21. század követelményeinek megfelelően renováljuk. 2013 és 2017 között teljesen megújult a parókia, melyben nemcsak a lelkészi lakás kap helyet, hanem a tanácsterem, az iroda és egy vendégszoba is. Folyamatosan szépítettük az udvart, és a kiöregedett gyümölcsfák helyére csemetéket ültettünk. Tudomásunk szerint a parókia 131 éves történetében ilyen méretű felújítás eddig nem történt.

Hálásak vagyunk Istennek, hogy ezzel az embert és hitet próbáló feladattal minket bízott meg, megáldotta igyekezetünket, a lehetetlent lehetővé tette. A 200 000 lejt meghaladó munkálat szép összefogásnak az eredménye. A kiadások oroszlánrészét saját alapból fedeztük, a gyülekezet tagjai is hozzájárultak adományaikkal, és támogatott bennünket a Gyalui Polgármesteri Hivatal, a Kolozs Megyei Tanács, valamint gróf Barcsay Tamás, a gyalui vár volt tulajdonosa.

Teljesen megújult a 131 éves gyalui parókia

Október 15-én hálaadó istentiszteleten köszöntük meg Istennek hozzánk való jóvoltát. A szolgálatot Vincze Minya István, kalotaszegi esperes végezte, az ünnepi hangulatról a vallásórás gyermekek és a konfirmandusok gondoskodtak, akik éneklésükkel bizonyságát adták annak, hogy nemcsak a falak épülnek folyamatosan Gyaluban, hanem a kicsik és nagyok lelkével is rendszeresen foglalkozunk, hiszen épületeinket élettel kell megtölteni. Ünnepi köszöntőt mondott a község polgármestere, valamint Okos Károly alpolgármester. Mindketten a gyalui magyar református közösség példaértékű élni akarását méltatták, ugyanis 2013 és 2017 között nem csupán a parókia újult meg, hanem az 1882-ben készült Kolonits-féle orgona is teljesen rendbetétetett, a templom új és korszerű éjszakai megvilágításban tündököl, a volt iskola is új köntösben biztosít helyet három üzlethelyiségnek, a temetőtakarítást pedig évek óta példás módon oldotta meg a református egyház. Az ünnepély végén a helyi lelkipásztor oklevelet adott át minden egyes presbiternek, és megköszönte, hogy támogatták ebben a szerteágazó munkálatban.

Teljesen megújult a 131 éves gyalui parókia

Az istentisztelet után a gyülekezet átvonult a parókiára, ahol leleplezték a reformáció 500. évfordulója készíttetett emléktáblát. Áldás után Török Zsuzsánna fiatal presbiter szívet-lelket gyönyörködtető hangon énekelt, majd együtt zengtük a 90. zsoltár szavait. Mindenért Istené legyen a dicsőség!   

Nyeste László-Csaba lelkipásztor