Tehetséges tanulókat díjaztak a Kolozsvári Református Kollégium véndiákjai

Hat kategóriában osztották ki a Gyűjtsd a tudást elnevezésű, kolozsvári véndiákok által alapított díjakat és okleveleket december 3-án az Erdélyi Református Egyházkerület püspöki hivatalában. A 2017-ben alapított díj gondozásával és kiosztásával az egyházkerületet és a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesületet bízták meg az alapítók.

Az egykori Kolozsvári Református Kollégium épületeiben az 1956–57-es tanévben végzett diákok 2017-ben, hatvanadik érettségi találkozójukon Gyűjtsd a tudást névvel díjalapot hoztak létre a nehéz időkben őket nevelő tanáraik emlékére, a felnövekvő nemzedékek ígéretes tanulói számára az elkövetkezendő tíz évre. Adományaik függvényében és megbízásuk alapján az Erdélyi Református Egyházkerület öt díjat, a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület pedig egy díjat ítél oda tehetséges diákoknak.

Fotó: Kiss Gábor

A díjakat a következő diákok kapták meg a különböző szakterületeken:

  • Borbáth Éva-díj (művészetek, magyar nyelv és irodalom): Burkhardt Zsófia (Kolozsvári Református Kollégium frissen végzett diákja, elsőéves bölcsészhallgató)
  • Hunyadi Mátyás-díj (társadalomtudományok): Kiss Gellért Zsolt (Kolozsvári Református Kollégium frissen végzett diákja, elsőéves történészhallgató)
  • Márton Samu-díj (matematika és informatika): Ambrus-Ferenczi Brigitta (Apáczai Csere János Elméleti Líceum)
  • Székely Ferenc-díj (kémia, fizika): Gombár Anna (Kolozsvári Református Kollégium)
  • Vass Lenke-díj (román nyelv és irodalom): Rus Mara (Apáczai Csere János Elméleti Líceum)
  • dr. Xantus János-díj űr-, Föld- és élettudományok: Máté Julianna (Bolyai Farkas Elméleti Líceum)

Fotó: Kiss Gábor

A díjátadón Kató Béla püspök tartott áhítatot a Mt 21,14–30, a tálentumok példázata alapján. Rámutatott: egyházunk a 89-es változások után szerette volna visszaépíteni egyházi iskoláiban a keresztyén oktatást, de feltevődik a kérdés, hogy szükség van-e erre a 21. században? „Valljuk és hirdetjük, hogy azért, mert az emberiség mai világválságában a gonosz hatalom tomboló gyűlölete felett egyedül Jézus Krisztus megváltó szeretete diadalmaskodik. Ezt a küzdelmet csak a keresztyén értelmiség képes megvívni, mindenki más felmorzsolódik” – hangzott a válasz.

Fotó: Kiss Gábor

Kató Béla szerint a tehetséggondozás minden keresztyén ember számára kötelesség, ahogyan a tálentumok megőrzése, gyarapítása is: „Emberi adottságaink értékesek, sokak számára hasznosítható tőke, gyarapítanunk kell. Ma is naponta tapasztalhatjuk a példázat tanulságát.

A keresztyén nevelésben a hitnek és tudásnak összhangban kell lennie – csak így lehetünk egész emberek.”

Cseke Zsófia a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület részéről Péntek János professzor levelével köszöntötte a szűk körben egybegyűlteket. Elmondta, a díj által megörökítik hat hajdani tanár emlékét, példaként mutatják fel karizmatikus személyiségüket a mai iskoláknak, tanároknak és diákoknak. Az elismerések pedig biztatják a mai kiváló diákokat, hogy jó úton haladnak. „Látszólag békés, de nem barátságos és nem tudásbarát világban élünk. Olyan világban, amelyben az erdélyi magyar jövő felelőssége jelentős mértékben a tanárok és diákok mai nemzedékére, a mai iskolákra hárul” – fejtette ki Cseke Zsófia.

Fotó: Kiss Gábor

A díj alapítóinak közössége részéről Kovács-Horváth Katalin nyugdíjas kémiatanár köszöntötte a résztvevőket. Felidézte, hogy az egykori kolozsvári 1-es számú Magyar Fiúlíceum utolsó, tíz osztállyal érettségizett két osztályában 81-én érettségiztek. Mérnökök, tanárok, orvosok, közgazdászok, fizikusok, kémikusok lettek többen, és valódi közösséget alkottak, hiszen szinte évente találkoztak.

Fotó: Kiss Gábor

A díj alapítása a hatvanéves érettségi találkozón merült fel. Az alapítók: dr. Szabó T. Attila biológus, nyugdíjas egyetemi tanár, dr. Bíró József Zete teológus, altatófőorvos, dr. Török Sándor kovásznai kardiológus főorvos, dr. Sinkó János amerikai kutató, vegyész, Orbán László besztercei rendőr százados. A díjak Sylvester János jelmondata révén az elmúlt félezer évre, és tíz évre a jövőbe tekintenek: „Gyűjtsd a tudást, mert látod, pusztul minden e földön, és csak a szellemi kincs élheti túl a halált.”