Tégy egy homokzsákot a gátra!

Keresztyén Testvérek! 

 
Fotó: refotmatus.huA Duna, amely sok európai népet köt össze évezredek óta, most az összefogásra buzdít. Rajtunk hát a sor, hogy bizonyságot tegyünk ismét, úgy, mint oly sokszor eddiga arról, hogy összetartozunk. A megáradt folyó okozta félelmet, a veszélyben lévők bátor gátra állása oldotta fel. Legfrissebb értesülések az ár apadásáról szólnak. Hála legyen ezért Istennek!
 
Erdélyi Református Egyházkerületünk Elnöksége felkéri az egyházközségek elöljáróit, hogy anyaországi testvéreink megsegítése céljából szervezzenek adakozást a gyülekezetben.
 
Összhangban a Magyarországi Református Egyház Zsinatának rendelkezésével, a június 16-i, jövő vasárnapi istentiszteleti perselypénz legyen az árviz okozta károk orvoslására szánva. A perselyes adakozás mellett, minden gyülekezet ezen felül is szervezhe gyűjtést. Az ár elvonulása után lehet ugyanis felmérni a teljes kárt. Segitségünkre anyaországi testvéreink számítanak. Nem hagyhatjuk őket cserben.
 
Az Erdélyi Református Egyházkerület vezetősége ezúton fejezi ki elismerését a Magyarországi
Református Egyház kiállásáért e nehéz hetekben, ezért a szakszerű és azonnali mentő és segélyező
akcióért, amelyeket a Magyar Református Szeretetszolgálat révén eddig érvényesített és továbbra is
foganatosít. Erősítve őket önzetlen adakozásunk szívből fohászkodunk.

Kató Béla                                    
püspök

Markó Gábor
főgondnok

Megj. Az árvízi helyzetről folyamatos tudósítások olvashatók a www.reformatus.hu, www.jobbadni.hu honlapokon.