Tanulmányi kirándulás – az 500 éves reformáció nyomában

A reformáció fontosabb erdélyi helyszíneit látogatta meg július 29-én a Borszéki és Maroshévízi Református Egyházközségekből, valamint szórványaikból összegyűlt csapat.

Tanulmányi kirándulás – az 500 éves reformáció nyomában

A csoport Nagyenyeden részt vett az egyházkerület Presbiteri Szövetsége által rendezett konferencián, ahol a hitmélyítés és tudásszerzés élményén túl az összetartozás és közös éneklés öröme gazdagította a kirándulást. A résztvevők ámulattal hallgatták Tóth Tibor László helybéli lelkipásztor beszámolóját, fájó volt szembesülni az éles ellentéttel, amely az 1848 előtti Nagyenyed pezsgő magyar református életnek képét a mai „Aiud”-on tapasztalt életképekkel állította szembe. A konferencia után további két állomásra látogatott az ötven fős csoport: Gyulafehérváron a református hitünk felett őrködő fejedelmeinkre emlékeztek a székesegyházban, valamint a lelkészoktatás kezdeti időszakát elevenítették fel, utána pedig a Székelykő lábánál az unitarizmusról és az ellenereformációról mélyítették el tudásukat a festői környezetben. Nemcsak a látottak és hallottak gazdag élménye marad meg sokáig a kirándulók szíveben, de a tanulmányi út közösségkovácsoló hatása is érződni fog a résztvevő gyülekezetek életében. Hálát adunk Istennek, hogy megáldotta ezt az alkalmat, emellett köszönet illeti az egyházkerületet a program támogatásáért.

B.K.K.