Tanévzáró a Marosvásárhelyi Református Kollégiumban

Június 24-én tartotta a Marosvásárhelyi Református Kollégium tanévzáró istentiszteletét a Gecse utcai templomban. A liturgiai szolgálatot Lőrincz János esperes végezte, az igét Szegedi László generális direktor hirdette. Az alapige a 42. zsoltárbol hangzott, a 4. versben azt kérdezik a hívő embertől: hol van a te Istened? A generális direktor azt a kérdést tette fel a gyülekezetnek: hol van az Isten? Vajon az az Isten, aki itt lakozott 450 éve az ősi schola, az alma mater falain belül, ma is itt lakozik? Az Isten ott lakozik, ahol béke és szeretet van. Vannak iskolák, ahonnan kizárják Istent, nem lakozhat közöttük, mert nem engedik be. Marosvásárhelyen sok templom van, sok Isten háza, de fontos, hogy az iskola is Isten háza legyen, engedjük be, hogy ott lakozzon. Sőt necsak a templom és az iskola legyen az Isten háza, hanem ugyanúgy az otthonaink is.

Tanévzáró a Marosvásárhelyi Református Kollégiumban

Az istentiszteletet követően folytatódtak az iskolai tanévzáró mozzanatai. A II. osztályosok furulyajátékát hallhattuk, majd az elemisek dicsérték Istent gitárkísérettel. A 12. osztályosok nevében Császár Timea mondott beszédet. A 12. osztályosok átadták az iskola zászlóját a 11. osztályosok számára, ezzel üzenték, hogy őrizzék a továbbiakban az iskola szellemiségét. Az iskola kórusa több énekszámot is előadott, ezzel tette ünnepélyesebbé az eseményt. A végzős diákoknak átnyújtottuk az egyházi érettségi okleveleket, az osztályok éltanulóit pedig oklevelekkel és érmékkel tüntettük ki. Benedek Zsolt igazgató röviden összefoglalta az elmúlt tanév eredményeit, ezeket összehasonlította a korábbi tanévhez. Az igazgató megköszönte mindazoknak, akik támogatták az elmúlt tanévben iskolánkat. Hagyományhoz híven az ünnepség a végzős diákok kivonulásával zárult.

Tanévzáró a Marosvásárhelyi Református Kollégiumban

Sámuel hálaimájával zárjuk a mögöttünk levő tanévet: “mindeddig megsegített minket az Úr!”

 

Márton Előd,

iskolalelkész