Találkozni, imádkozni, együvé tartozni

Mozgalmas nyarat tudhat maga mögött a Bodonkutat, Magyarmacskást, Magyarfodorházát és Ördögkeresztúrt magában foglaló társult egyházközség. A sort Kisesküllő, Magyarderzse és Páncélcseh egészíti ki – vagy elenyésző számú gyülekezettel, vagy teljesen megüresedve. A kis gyülekezetek tagjainak sokat jelent egy-egy találkozás, ünnepi alkalom, amikor megtelnek templomaik, és akár több százan imádkozhatnak együtt.

Találkozni, imádkozni, együvé tartozni

Először Bodonkúton gyűltek össze a környékbeliek a kilencedik alkalommal megrendezett Budai Nagy Antal Napokra június 29–30-án. A bodonkúti Budai Nagy Antal Egyesület szervezésében ünnepi istentisztelet, kulturális program, koszorúzás, kerékpáros emléktúra, sportvetélkedők töltötték be a két napot. Az esemény kedves találkozási pontja a környékbelieknek, évről évre megmozgatja a Kolozsvár közelében élő szórványközösségek tagjait.

Találkozni, imádkozni, együvé tartozni

A következő alkalom a találkozásra a Magyarfodorházán, június 23-án rendezett imalánc volt, amelyet gyülekezetről gyülekezetre vándorolva szerveznek meg a kolozsvári egyházmegye különböző pontjain. „A templomunk megtelt a mindenfelől érkező gyülekezeti tagokkal, több mint 200-an tiszteltek meg jelenlétükkel. Farkas László irisztelepi református lelkész hirdette az igét, ezt követően hangzottak el a gyönyörű imák meghívott lelkipásztoraink, gondnokaink, presbitereink részéről. Imádkoztunk református egyházunkért, családjainkért, gyermekeinkért, ifjainkért, a szórványban élőkért, templomainkért. Ez az együttlét és közös imádság sokat jelentett számunkra. Fellépett a Pata utcai gyülekezet és a társegyházközségünk kórusa, majd a program szeretetvendégséggel zárult a templom udvarán” – számolt be a napról Pop Ella magyarfodorházi gondnok.

Találkozni, imádkozni, együvé tartozni

Az imalánc következő alkalmának Bodonkút adott otthont július 21-én. „Zsúfolásig megtelt a szépen felújított bodonkúti templom. Az imalánc alkalmára összegyűlt hívekkel, református testvérekkel együtt imádkoztunk családjainkért, ifjainkért, egyházunkért, nemzetünkért, megmaradásunkért. Imádkoztunk, hogy szép, felújított templomaink padjai megteljenek vasárnaponként. Az Úr csodásan működik, és csodák történnek most is, csak észre kell vennünk nekünk, a 21. század embereinek is. Az alkalmon az igét dr. Bibza Gábor esperes hirdette, meghívott vendég volt Marosán Csaba színművész, aki előadásában szép magyar nyelvünkről beszélt, és Ady-verseket szavalt. Nagyon szép vasárnap délután volt, örvendeztünk, hogy olyan sokan ellátogattak hozzánk, és reméljük, hogy még lesznek ilyen szép, Isten dicsőségére szervezett alkalmak a mi kis falunkban. Jó érzés tudni, hogy a mi kis gyülekezetünk is egy szem az imalánc-sorozatban, amely lelki feltöltődés mindnyájunk számára. A rendezvény szeretetvendégséggel zárult, ahol családi hangulatban ismerkedtek, elbeszélgettek az összegyűlt hívek. Az együvé tartozás érzése uralkodott mindannyiunkon” – foglalta össze élményeit Jakab Ágnes bodonkúti gyülekezeti tag.

Találkozni, imádkozni, együvé tartozni

A nyártól búcsúzva pedig egyházmegyei szórvány-istentiszteletet rendeztek szeptember 15-én, szombaton. A Kolozsvári Református Egyházmegye első alkalommal szervezte meg a szórványmisszió ünnepét a megyei presbiterszövetség támogatásával. Floriska István főgondnok vezetésével két autóbusznyi kolozsvári és város környéki egyháztag látogatott Páncélcsehre, ahol már csak két református, Rápolti Pista bácsi és felesége él. A templom előtt tartott úrvacsorás istentiszteleten dr. Bibza Gábor esperes hirdette az igét, majd Lengyel István magyarfenesi lelkipásztor ágendázott. Gáspár Károly bodonkúti lelkipásztor köszöntése után Floriska István főgondnok szólt az egybegyűltekhez, aki a szórványról, a hit és az anyanyelv megtartásának fontosságáról beszélt. A több mint 120 résztvevő meglátogatta a Páncélcsehtől mindössze néhány kilométerre fekvő Magyarderzsét is, ahol két éve temették el az utolsó reformátust.

Találkozni, imádkozni, együvé tartozni

„Rendkívül hálás vagyok ezekért az alkalmakért. Örülök, hogy a társult egyházközségek ilyen jól együttműködnek, a gyülekezetek pedig nyitottak az eseményekre, szívesen fogadják a vendégeket. Motiváló látni a lelkesedésüket, hiszen bizonyítják a világ számára, hogy a szórványközösségekben is élni akarás, remény van. Jelenleg folynak a templomjavításaink, a jövőre nézve pedig a diakóniai munka megszervezése a nagy kihívás, emellett a faluturizmust is fellendítenénk, rendbe tennénk, hasznosítanánk a multifunkcionális épületeket” – fejezte ki háláját Gáspár Károly, a gyülekezetek lelkipásztora.

 

Berekméri Gabriella

Fotó: Somogyi Botond, Veres Bendegúz