Szórványszolgálat magyar és holland szemmel

Másodjára tartott magyar-holland szórványtalálkozót a Nagyenyedi és Hunyadi Református Egyházmegye szeptember 17-20-án Gyulafehérváron. A szórványban élni és szolgálni Istennek tetsző, de nem egyszerű feladat. Összegyűjteni a keveseket, megtartani a szétszórattatásban Krisztus népét mindig az egyház legnemesebb feladatai közé tartozott. Ebben szerettünk volna egymástól tanulni és támogatást kapni.

Szórványszolgálat magyar és holland szemmel

A holland Stichting Hulp Oost-Europa (Segítség Kelet-Európának Alapítvány) a Nederlandse Zendingsraad (Holland Misszióí Tanács), valammint a Nagyenyedi és Hunyadi Református Egyházmegyék a két egyházmegye lelkipásztorai számára szervezték a konferenciát Református lelkipásztori szolgálat a szórványban magyar és holland szemmel. Kérdések, válaszok és kihívások címmel. A reformáció 500 éves ünnepi jubileumára emlékezve szükséges és hasznos volt szolgálatunk örömeiről és nehézségeiről beszélgetni.

A városnézés alatt dr. Oláh Zoltán római katolikus professzorral is beszélgettünk. Találkozásunk egyik célja a római katolikus egyház szórványtevékenységének megismerése volt. A Római Katolikus Hittudományi Főiskola épületét, tantermeit és könyvtárát Bélfenyéri Tamás könyvtáros mutatta be, majd a Római Katolikus Érsekség pincéjében vidám ismerkedés mellett Tóth Csaba, az érsekség borásza és adminisztrátora tartott érdekes előadást arról, hogyan készül és milyen teológiai-gazdasági szempontokat vesz figyelembe az érsekség által érlelt híres rózsamáli misebor (vinum liturgicum).

Szórványszolgálat magyar és holland szemmel

Szeptember 20-án a reggeli áhítatot Barabási Endre küküllővári lelkipásztor tartotta, ezt Zsargó János, a Hunyadi Református Egyházmegye esperesének köszöntése követte. Az előadások során a szórvány református, magyar, Fehér és Hunyad megyékre kiterjedő helyzetét dr. Gudor Botond, a Nagyenyedi Református Egyházmegye esperese foglalta össze. Ezt követte Foka van de Beek (NZ-Driebergen) előadása A lelkészi szolgálat az erdélyi református szórványban – holland szemmel címmel, majd Bert den Butter (HOE-Utrecht) A lelkészi szolgálat biblikus szempontjai című előadása hangzott el. Fopkje van de Beek előadásában hangsúlyozta, hogy a németalföldi reformátusoknak sok esetben a magyar reformátusoktól kell megtanulniuk a közösségi munkát, a kitartást és a szolgálat mindenek előttiségét. Számára jelentős és értékes a magyar református lelkipásztorok által végzett munka. Kitért arra is, hogy a nehézségek miatt gyakran a lelkipásztori élettől eltérő pótmegoldásokat is találni kell.

Szórványszolgálat magyar és holland szemmel

Az előadások során Teunie van der Water (HOE) tartott érdekes előadást arról, hogy a lelkipásztor életében a munka hogyan okozhat kiégést, nehézséget. Kiemelte a hasznos időbeosztás szükségességét, a gyülekezeti élet mellett a saját családra való odafigyelést és azt, hogy bizonyos esetekben a lelkipásztornak is kell tudnia nemet mondani, amennyiben a kérések nem a gyülekezetet szolgálják.

Szórványszolgálat magyar és holland szemmel

A csoportmunkát és beszélgetéseket követően a konferencia résztvevői meglátogatták a gyulafehérvári múzeum 450 éves gyulafehérvári könyvkiadásról szóló tárlatát. A nagyrészt református könyv- és nyomdatörténetet tartalmazó kiállítás ékesen példázta a református egyház erdélyi aranykorát. Gelei Katona István prédikációskötete, Basirius Izsák tanterve (Schema), a román református káté és Újszövetség (1648, I. Rákóczi György) mellett számos kötet hirdette Isten 450 évvel ezelőtti írásokban kibontakozó kegyelmét. Méltó zárása volt a reformáció 500. évfordulójára emlékező szórványkonferenciának is.

 

Dr. Gudor Kund Botond esperes, Nagyenyedi Református Egyházmegye