Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel!

Szolgálat és öröm, munka és ujjongás nem mindig fér meg egymás mellett – mondta Kántor Csaba egyházkerületi főjegyző június 30-án, a Protestáns Teológiai Intézetben tartott kibocsátó istentiszteleten. A 22 diák ezen túl gyakornok lelkészként fog gyülekezetekben tevékenykedni, miután befejezték 6 éves teológiai képzésüket. 

Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel!

Az Erdélyi Református Egyházkerületből 17, A Királyhágómelléki Református Egyházkerületből 3, a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyházból 2 diák tett ünnepélyes fogadalmat. Kántor Csaba egyházkerületi főjegyző a 100. Zsoltár alapján hirdetett igét: Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel. A szolgálat és az öröm soha nem volt könnyen összeegyeztethető, még akkor sem, ha önként, örömmel és felkészülve vállaljuk ezt a feladatot. Csak egyféleképpen lehet a kettőt egy tető alá hozni, de kell még valaki, hogy a szolgálatot örömetlivé lehessen tenni: az Úr. És csak így van értelme a szolgálatnak. Csak így lehet elérni, hogy ne kiégjünk, hanem csak égjünk, és ez a tűz megtisztuláshoz vezessen. 

Az örömteli szolgálatra nem Istennek van szüksége, hanem nekünk, akik az ő szolgáli vagyunk. Az örömet pedig az a tudat adja, hogy Istennek munkatársai vagyunk. Isten a legnagyobb szolgálatot ugyanakkor már elvégezte, mi csak viszotszolgálatot végzünk neki azért, amit értünk tett, és tesz ma is.  

Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel!

Adorjáni Zoltán, a Protestáns Teológiai Intézet református karának dékánja elmondta, arra kérik őket, hogy a teológus nevet és életmódot soha meg ne tagadják. Ez a név állandó kötelezettséget ró rájuk, de Isten, aki kiválaszt, elhív és megbíz, hűséges önmagűhoz és ígéretéhez, és mellettük áll, sokkal inkább, mint a szülők, tanárok. Amint valaki nem őrzi Isten igéjét, nem cselekedik igéje szerint megszűnik olyan teológusnak lenni, aki felső elhivatást érez a lelkipásztori szolgálatra. “Hűséggel munkálkodjatok az anyaszentegyház szőlőjében, minden arra törekedjetek, hogy Istent szolgáljátok, azért, hogy terjedjen az Ő országa, és az ő nyájából senki el ne vesszen, sőt gyarapodjék az!” – mondta a dékán, majd arra kérte az egyházkerületek képviselőit, hogy vegyék a végzett diákokat saját joghatásuk védelmébe, állítsák őket az anyaszentegyház szolgálatába. A 22 diák fogadalmat tett arról, hogy készek felvenni az anyaszentegyház egész életet kívánó, és egész életre szóló szolgálatát.  

Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel!