„Szolgáljatok az Úrnak örömmel!”

Gyülekezeti nappal zárult a Barátosi Református Egyházközségben a Kézdi-Orbai Református Egyházmegye Kálvin-hete július 1-jén. A tizenharmadik alkalommal megszervezett összejövetelen minden napot egy címszó köré építettek: a házas napon a magvetés, a gyereknapon a bizalom, az ifjúsági napon a „fejmosás vagy lábmosás, amit Jézus értünk vállal?” kérdés, a nőszövetségi napon az öröm, a presbiteri napon az értékek, amik nem cserélhetők fel, a konfirmandus napon a beavatás, a gyülekezeti, záró napon pedig a szolgálat témakörét járták körül.

 

A fúvószenekar kíséretében vonultak át a szabadidős központtól a templomig. 📸 Kiss Gábor

Balogh Zoltán esperes a Kálvin-hét mottójával, a Zsolt 100,2 versével nyitotta meg az eseményt: „Szolgáljatok az Úrnak örömmel!” Mint elmondta, a különböző rész-rendezvényeken a szolgálatot tanították, járták körül, aminek kapcsán kiderült, mennyire sokoldalú tud lenni az, amit a református egyház vállal és végez. Az egy héten át tartó rendezvényen közel 900 egyháztag vett részt, 150 önkéntes segítette az eredményes szervezést. „Az a gyülekezet, aki meg tudja mozgatni a híveit és képes megszervezni egy több száz embert befogadó rendezvényt, arról tesz tanúbizonyságot, hogy élni akar. Ez által válik a testvéri közösségünk egyre erősebbé. Istené a kegyelem, aki kirendelte a naponkénti erőt a számunkra” – mondott köszönetet az esperes mindenkinek, aki hozzájárult az esemény lebonyolításához.  

A gyülekezeti napon úrvacsorát vettek az egyházmegye gyülekezeteiből érkezett hívek. 📸 Kiss Gábor

Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke a 2Kor 5, 14-15 verseit, valamint az Apcsel 17, 29 versét olvasva szólt az egybegyűltekhez. A Kézdi-Orbai Egyházmegye egységét hangsúlyozta, ahol az összefogás által nyilvánvaló az ehhez való ragaszkodás. Az igében elhangzott „szorongat” szóra utalva hozzátette, Isten az, akinek szeretete összefog, összeszorít bennünket. Bár a ma embere minél inkább igyekszik szabaddá, önállóvá válni, mégis, amikor megszabadul minden kötöttségtől, rádöbben, hogy tartozni szeretne valakihez. Isten pedig ebben segít, Ő az, aki köré gyűlhetünk, aki összefűz Önmagával, ugyanakkor saját magunkkal, de embertársainkkal is. Így egy erős közösséget alkothatunk, amit összetartanak elsősorban a rokoni szálak, a közös nyelv, történelem, kultúra, de ami a legfontosabb: Isten szeretete. Amikor ebből a szoros kötelékből ki akarunk törni, akkor boldogtalanokká, otthontalanokká és védtelenekké válunk. Engedni kell tehát, hogy Isten átadja nekünk igéjén keresztül a szeretetét – hangsúlyozta a püspök.   

Kató Béla püspök az egységet hangsúlyozta igehirdetésében. 📸 Kiss Gábor

 

Az istentisztelet után beszédet mondott Ambrus Attila főgondnok és Tánczos Ferenc-Szabolcs barátosi polgármester. A gyülekezeti nap folyamán kórustalálkozóra, szakácsművészeti szemlére, sport- és gyerektevékenységekre került sor, majd végül keresztyén együttesek koncertjével zárult.