Szívvel-lélekkel az idősekért – példás diakóniai munka közel két évtizede

Aktív életet élnek Kovászna megyében a nyugdíjasok. Színes, egyedi, változatos tevékenységek töltik ki az idősek mindennapjait. Hogy csak két alkalmat idézzünk: Baróton a Boróka Nyugdíjas Klub kreatív fotókiállítással kapcsolódott be a Házasság hete erdővidéki programjaiba, Sepsiszentgyörgyön pedig alakulásának ötödik évfordulóját ünnepelte a nyugdíjas kör. Emellett számos kezdeményezés, tevékenység folyik a térségben a Diakónia Keresztyén Alapítvány jóvoltából. Tóth Anna kálnoki lelkipásztorral beszélgettünk, aki a kezdetektől végzi a diakóniai szolgálatot, jelenleg pedig a szervezet sepsiszentgyörgyi fiókjának idősgondozó ágazatát igazgatja.

Szívvel-lélekkel az idősekért – példás diakóniai munka közel két évtizede

Nyugdíjasok klubtevékenységük közben

A Diakónia Keresztyén Alapítvány sepsiszentgyörgyi fiókjánál már az indulás évében, 2002-ben elkezdték a házi idős- és beteggondozó szolgálatot. Az eltelt években a tevékenység annyira kibővült, hogy 17 év után hatvan faluban és három városban (Sepsiszentgyörgy, Kovászna és Barót) vannak jelen – Kovászna megyében húsz önkormányzattal partnerségben. Az önkormányzatok résztámogatók, a költségeknek minimum 50 százalékát felvállalják. Tóth Anna, a sepsiszentgyörgyi diakónia idősgondozó ágazatának igazgatója szerint a jó együttműködésnek is köszönhető a szervezetnél észlelt folyamatos fejlődés. Mindez felöleli Orbaiszék, Sepsiszentgyörgy környéke és Erdővidék térségét.

Az alapítvány tevékenysége annyira kinőtte magát az évek során, hogy két igazgatója is van a sepsiszentgyörgyi fióknak. Három nagy tevékenységi területen folyik a szolgálat, és folyamatos fejlődés tapasztalható az utóbbi években. Az említett idősgondozás mellett Makkai Péter lelkipásztor a fogyatékkal élőkkel való foglalkozásokat, az Írisz Házat és a gyermekprogramokat vezeti. Összesen körülbelül kilencven munkatársa van a szervezetnek.

Szívvel-lélekkel az idősekért – példás diakóniai munka közel két évtizede

Holtomiglan-holtodiglan címmel rendeztek kiállítást Baróton. Fotó: Szőcs Szilárd

A Diakónia Kovászna megyében is egyházi hátterű alapítványként működik, idősgondozó munkája akkreditált, engedélyezett, 38 alkalmazottjának többsége szakápoló, egészségügyi asszisztens, szociális munkás, pszichológus, adminisztrációt végző személyek. Az otthoni beteggondozó tevékenység mellett két nyugdíjasklubot is elindítottak Baróton és Sepsiszentgyörgyön, sőt Baróton régiós irodát is létrehoztak, hogy hatékonyabban végezhessék a munkát.

A sokoldalú tevékenységekről Tóth Anna kálnoki lelkipásztor mesélt. Az egyik ilyen kezdeményezés a Nyugdíjasok iskolája: „Láttuk, hogy milyen nagy szükség lenne vidéken informáló, tájékoztató kampányokat végezni, ezért kétévente Nyugdíjasok iskolája címmel karavánt szervezünk, amellyel meglátogatjuk az összes települést, tájékoztatjuk az időseket a betegségekről, megelőzésükről. Tavaly például a demencia kérdéskörét boncolgattuk. Nagyon jó az, hogy kapcsolatot tudtunk teremteni az egyházközségekkel, akik fogadtak, vártak imaházaikban, gyülekezeti termekben, és elbeszélgethettünk az érdeklődőkkel, családtagjaikkal. Mindig kerestük, hogy mi az a plusz, amit a házi beteggondozó szolgálat mellett adni tudunk, hiszen a közösségekben igény van rá.”

Szívvel-lélekkel az idősekért – példás diakóniai munka közel két évtizede

Kreatívan álltak hozzá a Házasság hetéhez a baróti nyugdíjasok. Fotó: Szőcs Szilárd

A Diakónia munkatársai több mint tíz éve szociális mosodát is működtetnek. Észrevették, hogy gondozottjaik közül sok idős személy nem él megfelelő körülmények között, egyes falvakban még vezetékes víz vagy mosógép sincs a háztartásban, ezért két szociális mosodát indítottak a megyében. A kollégák összeszedik a mosnivalót, ruhákat, ágyneműt, takarókat, és elviszik mosni. Szintén szükséghelyzet miatt jött létre a gyászfeldolgozó csoport. Kevesen veszik igénybe, de kitartóan szervezik – mondta el Tóth Anna. Két munkatársuk szakvégzettséggel is rendelkezik, és kidolgoztak egy 12 alkalmas rendszert, ahol kis zárt csoportokban találkoznak kéthetente a jelentkezők, igyekszenek feldolgozni veszteségüket, sorstársakkal találkoznak. A lelkipásztor szerint eredményes, szép önismereti folyamat ez.

Szívvel-lélekkel az idősekért – példás diakóniai munka közel két évtizede

Párok és özvegyek egyaránt szerepet kaptak a tárlaton. Fotó: Szőcs Szilárd

„A gondozottjaink és hozzátartozóik karácsonyát is minden évben megszervezzük több száz résztvevővel” – emelte ki a nagyobb találkozót Tóth Anna. – „Ez óriási logisztikával jár, hiszen buszokkal, autókkal szállítjuk a kiválasztott helyre azokat a gondozottjainkat, akik segítség nélkül nem jutnának el a karácsonyi időszakban templomba, sehova. Mindig nagyon várják az összejövetelt. Jól együttműködünk az egyházközségekkel, nőszövetségekkel, aktív kapcsolatot tartunk fenn velük, hiszen a rendezvény helyszíne évről évre változik.”

Mindezek mellett az idősek elfoglaltságára, szórakozására is odafigyel a csapat: a sepsiszentgyörgyi és baróti nyugdíjas körök élményeket, találkozásokat, kikapcsolódást nyújtanak a látogatóknak. „A mindennapokban leginkább azokkal foglalkoztunk, akik már nem nagyon tudnak kimozdulni, utazni, részben vagy teljesen ágyhoz kötöttek, de észrevettük, hogy az aktív életet élő nyugdíjasok részéről van igény arra, hogy értelmesen töltsék el idejüket, tartozzanak valahova, heti rendszerességgel találkozzanak. Így hoztuk létre Baróton Dénes Kinga pszichológus vezetésével a keddenként találkozó nyugdíjas kört, amelynek létszáma a harmincas átlag körül forog” – fejtette ki Tóth Anna, majd hozzátette: minden héten kitűzött témára épül a találkozó, sokszor az idősek saját kezdeményezése, igénye szerint. Az alkalmakon helyet kap a kézművesség, irodalom, kultúra, de séták, kirándulások is vannak bőven, rengeteg tevékenység folyik.

Szívvel-lélekkel az idősekért – példás diakóniai munka közel két évtizede

2019-ben Uzonban volt a gondozottak karácsonya 

A barótiak idén a Házasság hete erdővidéki programjaiba is bekapcsolódtak. A Diakónia és Szőcs Szilárd fotós által szervezett fényképkiállításukon az egykori esküvői fotókat a párok vagy özvegyen maradt idősek aktuális fényképei mellé helyzeték, megható kiállítást hozva létre gyűjteményükből. A képeken a baróti Boróka Nyugdíjas Klub tizenöt házaspárja szerepel. Tóth Anna a kezdeményezésről elmondta: „kiváló példája annak, hogy van mondanivalója az idősödő generációnak számunkra, a fiatalabb házasok, az ezután házasságot kötők számára, akik a házasévek pörgős időszakát éljük, időhiánnyal küzdünk, gyermekeinket neveljük. Megállásra hív, és azt hirdeti: a mély elköteleződések nem néhány év alatt alakulnak ki, idő kell hozzájuk.”

Szívvel-lélekkel az idősekért – példás diakóniai munka közel két évtizede

Tóth Anna a kálnoki templom felújításának hálaadó ünnepségén

A hatéves baróti nyugdíjas kör mellett öt évvel ezelőtt a sepsiszentgyörgyi Nyugdíjasok(k) is létrejött. Egy generális vizitáció alkalmával a belvárosi gyülekezetben a bizottság szorgalmazta, hogy gyűjtsék össze az egyedül élő, özvegy, idős személyeket, és szervezzenek nekik a hétköznapokra tevékenységeket. Szegedi László generális direktor javaslatára ezt a Diakónia égisze alatt valósították meg. „Azóta nem csak a gyülekezet tagjai látogatják az alkalmakat, folyamatosan hirdetjük, hiszen nyitott a kör, és egy jó hangulatú, mindenkit befogadni tudó kis közösség találkozik csütörtökönként a belvárosi református templom gyülekezeti termében” – mondta el Tóth Anna. A csoport e hónap elején különleges alkalomra gyűlt össze, hiszen alakulásának ötödik évfordulóját ünnepelte.

 

Berekméri Gabriella