Szeretetet gyakorolni a krízishelyzetben – Marosvásárhelyen ülésézett az EREK igazgatótanácsa

Marosvásárhelyen, a Gecse Dániel Református Orvosi és Egészségügyi Szakkollégiumban gyűlt össze az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsa június 30-án délben.

Az ülés elején Kató Béla püspök a Zsolt 128. alapján tartott bevezető áhítatot. Számbavétel után elfogadták a napirendet is, majd az előző ülés jegyzőkönyvét ismertették és hitelesítették. A püspöki bejelentések során Kató Béla hangsúlyozta, hogy az egyházkerületnek nem rejtett célja az intézményépítés, hiszen olyan ifjúságot akarnak nevelni, akik az általunk hátrahagyott örökséget tovább viszik. A püspök elmondta, hogy a krízishelyzet nem fog egyhamar elmúlni, ezért hatalmas feladatunk, hogy a bizonytalanságban az egyház biztos pont legyen, ahol segítséget és szeretetet kapnak a betérők.

Kató Béla püspök: feladatunk, hogy a bizonytalanságban az egyház biztos pont legyen. 📸 Kiss Gábor

Az előző ülés határozatainak végrehajtásáról szóló jelentések után az igazgatótanács ellenőrizte a felszentelési iratcsomókat. 2022-ben 7 lelkipásztor jelentkezett felszentelésre, akiket június 30-án, a gernyeszegi református templomban szentelnek fel. A közgyűlés napirendjének meghatározása során két apróbb módosítással fogadták el az előzőleg meghatározott tervezetet.

Az idei közgyűlésen időközi választásokat is tartanak, a főjegyzői (püspökhelyettesi) tisztségre Kolumbán Vilmost és Gudor Kund Botondot, a presbiteri főjegyzői tisztségre Veress Zsombort és Sipos Zoltánt, műszaki előadói tisztségre pedig Zakariás Attilát és Mild Zoltánt jelölték az egyházmegyék.

Az indítványokat vizsgáló bizottság tagjainak kijelölése után az Igazgatótanács megerősítette Tárkányi G. Mártont a Státer Önsegélyző Pénztár Egyesület elnöki tisztségében, aki a következő 6 évben lesz az egyesület elnöke.

📸 Kiss Gábor

A gyűlésen jóváhagyták egy tisztviselői állás létrehozását a Szovátai Református Egyházközségben, valamint szociális munkási állás létrehozását a Marosvásárhely Felsővárosi Egyházközségben. Hosszabb vita után elutasították egy másodállás és egy mellékfoglalkozás iránti kérést, hangsúlyozva, hogy ezekben az ügyekben is zsinati szabályozásra van szükség. Döntöttek ugyanakkor arról is, hogy engedélyezik Lőrincz Attila naszódi lelkipásztor egy éves fizetetlen szabadság iránti kérését.

Előleget hagytak jóvá már megítélt támogatás terhére az Apahidai és a Kolozsborsai Református Egyházközségnek, rövid lejáratú kölcsönt hagytak jóvá a Nyárádszeredai Református Egyházközségnek, valamint elfogadták, hogy a behajthatatlanná vált egyházközségi kölcsönöket leírják a könyvelésből.

Az időközben beérkezett ügyeknél megadták az engedélyt a puji templom és hozzátartozó telek leltárból való leírásása, valamint a hátszegi egyházközség úrvacsorai tányérjának eladására, amelyet a Szentgericei Református Egyházközség fog megvásárolni. A téma tárgyalása közben abban is megegyeztek az igazgatótanácsosok, hogy a megszűnő egyházközségek vagyonának további sorsát is át kell gondolni.

📸 Kiss Gábor

Igazgatótanács jóváhagyta a maroskeresztúri gyülekezet kérését, hogy létrehozhasson egy második lelkészi állást augusztus 1-től, vállalva azt is, hogy 10 évig a gyülekezet fenntartja az állást. Elutasították ugyanakkor a parajdi gyülekezet hivatali keretének módosítását, így a gyülekezetnek újra be kell töltenie a második lelkészi állást. A bizottságok kérték az ügykörjegyzék szabályozását és a missziói jelentések korszerűsítését, amelyre megadták a felhatalmazást.