Szeretet – szabadság

„Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért .”    

János ev. 15.13


Minden év március idusán méltóan ünnepel a magyar nép. Tisztelettel, főhajtással emlékeznek a magyar szabadságharc kitörésére a világ minden táján a magyarság apraja és nagyja. Helyenként több napos rendezvényekkel, és emléket állítanak a pesti forradalom ifjainak, Petőfinek és társainak, véres áldozat nélkül és „bevésték nevüket” a világtörténelem nagy könyvébe letépvén a rabiga láncait, lépvén egy nemzet érdekében, a szabadságért.

Szeretet - szabadság

Beresztelkén március 15 -én a helyi református templomban istentisztelettel kezdődött a 167 éves megemlékező ünneplés. Szép Eduárd helyi lelkipásztor a János ev. 15,9-14 vezérigéjével gyönyörűen taglalta Jézus szeretetéből fakadó belső és külső szabadságunkat. Napjainkban, a rohanó világban ha több időt szentelünk Jézus szeretetére mely teremtő erő és vállaljuk önmagunkat tévedéseinket beismervén, a belső szabadságunk, a szeretet által áldozatokra leszünk képesek embertársaink iránt. Ahogy Jézus szeretett minket már az anyaméhben és áldozatot hozott érettünk földi bűnösökért, igaz keresztyéni kötelességünk „áldozatmérlegre” helyezni szeretetünket. A belső szabadság- Jézussal való kommunikálás, mey nem tür gyűlölködést, csak alázatot, szeretetet, megveti az önzést, s  ha mindez működőképes, lesz a külső szabadságunkat is megalapozzuk. A zsarnokoskodást maga a bün vezérli, a Sátán gonosz munkája, de a böjt idején is, csendes imáinkban úgy forduljunk a teremtő Urunkhoz, hogy tudjunk is adni magunkból, szeretetünkből, türelmünkből. Vállaljunk áldozatot embertársaink javára, nemzetünk érdekében, merjünk szembenézni a gyülölettel, mert csak igy lesz megtartó erő a szeretet, a szabadság, mely vezérli cselekedeteinket a családban, kisebb, nagyobb közösségeinkben.

Az ige üzenete a hallgatóságnak: tedd fel szereteted az „áldozatmérlegre”, elemezd mennyi a te szereteted, meddig tudsz elmenni ebben az elanyagiasodott világban a krisztusi lelkülettel barátod sőt ellenséged érdekében, s a szeretet áldozatvállalását szelidséggel kövesd életedben.

Szeretet nélkül nem lehet belső szabadságunk, s a külső szabadság is csak formális, látszólagos, jelentéktelen, a krisztusi áldozattól távol áll.

Szeretet - szabadság

A lélekmelengető, bátoritó jelennek üzenő istentisztelet után következett az ünnepi műsor, melyet a gyülekezet a Székely Himnusz eléneklésével kezdett. Ezt követte Torkos Ákos, XII –es diák, Wass Albert- Előhang c. versének elmondásával, majd Csernátoni József nyugalmazott történelem tanár az 1848-as forradalom és szabadságharc eseményeiről szóló tömör és sokatjelentő előadása következett. Igazi helyi és környékbeli történelmi események ismertetése által sokunk számára fontos adatokat tartalmazó előadás volt. Köszönet érte a lelkes tanár úrnak, máskor is várjuk szeretettel ismereteink gazdagítására. Albert Zalán, IV-es tanuló Petőfi Sándor Nemzeti dalával méltóan tisztelgett hőseinkre emlékezve. Torkos Ákos a Honfoglalás dalával mindenkinek üzent. Nemzeti imánk közös éneklésével zárult az ünnepség. Köszönet illeti a szervezőket Szép Eduárd lelkipásztort és feleségét Szépé Magyari Ildikó lelkésznőt. További erőt és kitartást áldozatos munkájukért. Jelen – Múlt – Jövő együtt, összetartó erő.

„Mert van a világnak Atyja

Van egy hű Gondviselője

Minden ember megláthatja

Aki el nem fordul Tőle.”

Petőfi Sándor

 

                                                                                                                 DEMETER ARANKA

tanítónő