„Szeretet mindenek felett….” – Konfirmandus nap Székelytamásfalván

Ifjúsági énekek teremtették meg a hangulatot a konfirmandus napot bevezető istentiszteleten, melyen 90, különböző gyülekezetből érkező gyermek vett részt.

„Szeretet mindenek felett….” - Konfirmandus nap Székelytamásfalván

Nt. Balogh Zoltán esperes köszöntötte a jelenlevőket, elmondva, hogy a család éve jegyében zajló rendezvény mai napján azt a korosztályt próbálják elérni a programok során megfogalmazott gondolatokkal, amelyiknek meg kell küzdeni azzal a sajátságos helyzettel, hogy a hit szempontjából felnőttekké válnak: felelősséget kell majd vállalniuk tetteikért, döntéseikért. Fontos megismerni Istent, az egyházat és engedni, hogy a hit munkálkodjon életükben. „Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni”- fogalmazta meg az esperes.

Hegyi István helybéli lelkész a Róm. 13,8-10 alapján hirdette az igét. „A szeretet a törvény betöltése”- szólt az üzenet a felebaráti szeretetről, az Isten által szívbe írt törvény betöltéséről. Ki a mi felebarátunk? Hol a helye az életünkben? Az igehirdető az irgalmas samaritánus példájával láttatta azt, hogy ki is a felebarát és ki az, aki betölti Isten szeretetparancsát. Az embernek egy tartozása van a világon, hogy szeresse embertársát….

„Szeretet mindenek felett….” - Konfirmandus nap Székelytamásfalván

Szünet után a téma, lelkipásztorok által vezetett, kiscsoportos feldolgozása következett, ismerkedős játékok és nagyon tanulságos csoportos beszélgetés keretében.

Csoportjáték után finom ebéd, majd bibliai vetélkedő és áhítat (Pop Levente pávai lelkipásztor) zárta a lélekerősítő napot.

 

G.E.