„Szeressétek egymást!” – tanévkezdés a Protestáns Teológiai Intézetben

Elkezdődött az új tanév a teológia hallgatóinak vasárnap, szeptember 17-én. A Protestáns Teológiai Intézet dísztermében tartott tanévnyitó istentiszteleten 24 elsőéves diákot köszöntöttek.  

Az ünnepségen Kató Béla püspök az 1Ján 2, 12-17 verseit olvasva szólt a tanévkezdő diákokhoz. „Isten mindannyiunkat, akik jelen vagyunk, megérintett, egy tiszta érzést adott a lelkünkbe” – fogalmazott, de feltevődik egy nagy kérdés: élő kapcsolatba maradunk-e Istennel, miután életünket az emberek elé tártuk? Hiszen ezt kell tennünk, ezt jelenti a lelkészi hivatás, elköteleződést azok iránt, akiket Isten reá bízott.   

„Szeressétek egymást!” – folytatta a püspök az apostol buzdító szavaival, hozzátéve, ez a parancsolat azért született meg, mert az élő Isten találkozott velünk és élő kapcsolatban tart önmagával. Ezzel az apostol arra próbál emlékeztetni, hogy Isten folyamatosan keresi a velünk való közösséget, kapcsolatban akar velünk maradni. Ehhez azonban el kell köteleződni, kizárva a világ pusztító elemeit. Ezért az apostol azt is mondja, „ne szeressétek a világot, mert aki csak a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete; a világba ugyanis nem fér bele Isten szeretete, ám Istenben elfér a világ.” 

„Tartsátok szívetekbe, azt, hogy honnan jösztök, hogyan indultatok el, és mi érintett meg benneteket azért, hogy itt legyetek és lelkipásztorrá váljatok. Mindenekfölött kívánom, hogy találjátok meg a belső hangot, Isten szavát, hívását, és az Ő akaratát cselekedjétek!” – indította útjukra a diákokat a püspök az új tanév elején.