Átadták a Székelyudvarhelyi Református Egyházmegye új központi hivatalát

A pincétől a padlásig újraépítették a Patkóban található saroképületet Székelyudvarhelyen. Az egyházmegyei központtá alakított romos ingatlanban a Diakónia Keresztyén Alapítvány és a református kollégium, valamint kiadó irodahelyiségek is helyet kapnak. A korszerű épületet csütörtökön, november 18-án adták át.

Az átadásra összegyűltek az egyházmegye lelkipásztorai. 📸 Kiss Gábor

A Márton Áron tér 6. szám alatti ingatlan egykor a kollégium tulajdona volt, a visszaszolgáltatás után pedig az egyházkerület lett a gazdája, és a magyar kormány támogatásával vállalta a felújítását. A városközpontban található épület olyan állapotban volt, hogy összedőlt volna, ha most nem újítják fel. Sikerült is megmenteni, 21. századi elvárásoknak megfelelővé alakítani. A székelyudvarhelyi egyházmegyei hivatal, kiadó irodahelyiségek, kollégiumi tanári lakások kapnak majd helyet itt, emellett a Diakónia Keresztyén Alapítvány külön teret kap, az egyik szárnyban bérbe adott szobákban idősek gondozását vállalják.

Tőkés Zsolt főgondnok és Kató Béla püspök vágta el a szalagot. 📸 Kiss Gábor

Az alkalmon Kató Béla püspök tartott áhítatot az Ézs 35,1–10 alapján. „Elhisszük-e hogy létezik az igében szereplő csodálatos ország?” – hangzott el a kérdés. Sokszor álmodunk ilyen utópisztikus valóságokat, de nem jön létre. Az ige pedig arra akar megtanítani, hogy ez az állapot nem a képzelet szüleménye. Isten olyan helyen adja meg az újrakezdés, feltámadás lehetőségét, ahol az ember nem is remélné. A püspök elmondta: „Akik jártak itt, nem gondolták volna, hogy ez az épület ilyenné változhat. Tóvá lesz a délibáb, és a puszta kivirágzik. Láthatóvá válik, hogy Isten igazat mond, csak annyi marad, hogy higgyünk neki. Lehetséges ma Erdélyben jövőt álmodni, mert nem távoli délibáb van előttünk, hanem valós felismerés, hogy Isten nem hagy el, megerősíti hitünket és akaratunkat.”

Az épület összedőlt volna, ha az egyházkerület nem újítja fel. 📸 Kiss Gábor

Kántor Csaba püspökhelyettes, a székelyudvarhelyi egyházmegye esperese az Ézs 58,12 verssel köszöntötte az egybegyűlteket. „A múlt ránk hagyott egy romos épületet, de Isten megszólított embereket, hogy legyenek építők: régi alapokra új falakat húzók, rések befalazói, és olyanok, akik újra lakhatóvá, élhetővé tudnak tenni helyeket, épületeket. Ezért adunk ma hálát: hogy eszközei lehettünk Istennek ebben a munkában” – jelentette ki a főjegyző, hangsúlyozva, hogy továbbra is végezni kell ezt az építő munkát, és szilárd alapra kell helyezni a hálaadás oszlopát.

Az új egyházmegyei hivatal a Patkóban található, a Márton Áron tér 6. szám alatt. 📸 Kiss Gábor

Ősz Sándor egyházmegyei főgondnok megköszönte a támogatók, tervezők, segítők munkáját, és rámutatott: az a boldog ember, aki tud szívből hálát adni. Török Attila tervező elmondta, már tíz éve elkezdték az épület felújításának tervezését, míg végül az egyházkerület támogatásával sikerült teljesen újjá varázsolni a romos ingatlant.