Száz éve született Hermán János, a Mezőség apostola

A száz éve született és húsz éve elhunyt Hermán János lelkipásztorra emlékeztek a mezőségi Nagysármáson ünnepi istentisztelet keretében. Az eseményen Tőkés László egykori királyhágómelléki püspök hirdetett igét.

Száz éve született Hermán János, a Mezőség apostola

A száz éve, 1919-ben született Hermán Jánosról, a Mezőség apostolának nevezett lelkipásztorról emlékeztek meg szeptember utolsó vasárnapján a nagysármási templomban családtagok, ismerősök, volt pályatársak. A Hermán családdal anyai ágon rokonságban levő Tőkés László volt királyhágómelléki püspök a Mt 9,35–38 alapján hirdetett igét. Prédikációjában elmondta: Hermán János több évtizedes kereszthordozó szolgálatát az „ahogy lehet” korlátai között feltétel nélkül vállalta. Krisztus szavának engedelmeskedve végezte missziói munkáját, néha egy-egy vasárnap tizenkét helyen is tartott istentiszteletet. A háború idején elmehetett volna külföldi tanulmányútra, de ő úgy tartotta, hogy a tanárnak, lelkipásztornak és orvosnak nem szabad elhagynia otthonát. Ezért inkább a népével való együttnyomorgást választotta, midőn 1950 szilveszterén beköszönt a nagysármási gyülekezetbe, s ahol – több más mezőségi szórvánnyal együtt – 45 évig szolgált. A zsidó néphez hasonlóan ő is negyven évig vándorolt a mezőségi pusztában, hirdetve az Urat, ezért is nevezték sokan még a Mezőség Mózesének is.

Száz éve született Hermán János, a Mezőség apostola

Igehirdetés után Vetési László egyházkerületi szórványügyi előadó Hermán János Mezőségen végzett széles körű missziói, népnevelő és nemzetmegtartó, egyházépítő munkájáról beszélt. Ezt követően a helység alpolgármestere, Sallai Imre emlékezett a volt nagysármási lelkipásztorra, majd Klaas Eldering holland teológus mesélt azokról az időkről, amikor 1972 és 1974 között a teológiai fakultásra járt feleségével, Idával. Kiváló magyarsággal beszélve elmondta: Hermán Jánossal való megismerkedése után többször járt a mezőségi faluban, ahol a lelkipásztor elmesélte neki, hogyan ütötte ki a presbiterekkel a kissármási parókia falát, hogy az istentiszteleti helyet kibővítse, és hogy a hatóságok mégse szerezzenek arról tudomást.

Száz éve született Hermán János, a Mezőség apostola

A személyes hangú beszámolók után dr. Hermán János teológus-lelkipásztor emlékezett édesapjára, gyermekkorára. Az egyházközség kórusa, a helyi fúvószenekar és a fiatalok műsora után az egybegyűltek a templomkertbe vonultak, ahol a családtagok, intézmények, a lelkipásztor egykori gyülekezeteinek képviselői megkoszorúzták Hermán János sírját. A Mezőség apostolaként számontartott lelkipásztorról idén emlékkötetet szeretnének kiadni.

 

Somogyi Botond