Számvevő közgyűlést tartott a nőszövetség

Marosludason találkoztak az Erdélyi Református Nőszövetség küldöttei szombaton, március 23-án. A számvevő közgyűlésen megjelent ötven asszonytestvér elfogadta a 2018-as számadást, valamint a 2019-re tervezett költségvetést, emellett a régiós elnökök beszámolóit és három egyházmegyei nőszövetség bemutatkozását hallgathatták meg.

Számvevő közgyűlést tartott a nőszövetség

A hétvégi találkozó istentisztelettel indult, az igét Czirmay Csaba Levente, a Marosi Református Egyházmegye esperese hirdette a Jn 12,3 alapján: „Mária ekkor elővett egy font drága valódi nárduskenetet, megkente Jézus lábát, és hajával törölte meg; a ház pedig megtelt a kenet illatával.” A marosludasi lelkipásztor rendkívülinek nevezte a történetet, hiszen kevésszer olvasunk arról, hogy valaki ekkora áldozatot hozna Jézusért. Megszoktuk, hogy mindig ő cselekszik, ő adja az ajándékokat. A tanítványok sokallják a drága kenetet, számukra pazarlást jelent, hiszen értéke felért egy évi jövedelemmel, Mária azonban szeretettel és hálával adja azt a Mesternek, hiszen a halálból hozta vissza testvérét, Lázárt. Jézus elfogadja Mária drága ajándékát, mert szívből jön, önzetlen és tiszta, semmilyen elvárás vagy hátsó szándék nélkül. De hogyan nézne ki a történet ma? – tette fel a kérdést az igehirdető. Milyen ajándékot tudnánk adni Jézusnak, akinek mindene megvan? „A legnagyobb ajándék te magad vagy” – hangzott el, majd az esperes hozzátette: a nőszövetség munkájában is az anyagi ráfordítás mit sem ér, ha nincs mögötte a Jézussal való közösség, a szolgálat iránti őszinte szeretet. „Merjünk nagy ajándékot adni neki, merjük odaadni magunkat” – zárult a prédikáció.

Az igehirdetést követően a marosludasi vallásórás gyerekek örvendeztették meg énekkel és egy tanulságos történet előadásával a jelenlevőket, majd Czirmay Csaba Levente mutatta be a helyi gyülekezetet és a 130 éves templomot.

Számvevő közgyűlést tartott a nőszövetség

A továbbiakban Borsos Melinda elnöknő a nőszövetség legutóbbi tevékenységeit ismertette jelentésében. „2018-ban az Erdélyi Református Nőszövetség alakulásának 90. évfordulóját ünnepelte. Hálásak lehetünk Istennek mindezekért a tevékenységekért, találkozásokért, közösségért, imádságért, amit az ő segítsége nélkül nem tudtunk volna megvalósítani” – jelentette ki az elnöknő. Az eddig beérkezett egyházmegyei jelentések szerint tíz egyházmegye 296 gyülekezetében 4153 nő tevékenykedik aktívan, akik rendszeresen találkoznak bibliaóráikon. „A nőszövetség akkor mozdul meg, amikor valamilyen cél érdekében kell dolgoznia, a tevékenység legfőképpen a szeretetszolgálatban látszik meg: nyolc jelentés alapján meglátogattak közel 3000 beteg, idős, gyászoló embert.  Az asszonyok a gyülekezetekben szorgoskodnak a konyhán: főznek gyermekevangelizáción, falunapon, közösségi rendezvényeken, táborokban stb. Takarítják, meszelik, díszítik a templomot és környékét, rendben tartják a temetőket, terítőket, gyülekezeti edénykészletet, köztereket. Ruhabazárt, karácsonyi ünnepséget, ökumenikus gyermeknapot szerveznek, anyák klubját, kézműves műhelyeket működtetnek. Imahéten szolgálatukkal, adományaikkal teszik gazdagabbá az alkalmat. Farsangi alkalmakat, konfirmandus-napokat, öregek vasárnapját, öregek adventjét, karácsonyát tartanak. Ünnepek előtt csomagokat készítenek és osztanak. A diakóniai munkára összesen 74614 lejt fordítottak. Álljon példaképpen az a gyülekezet, amely templomának építését 8000 lejjel támogatta. Ezt az összeget úgy szerezte meg, hogy az asszonyok kalácsot sütöttek és eladták. Tartottak szeretetvendégségeket, támogatták a gyerekmunkát, ösztöndíjat hoztak létre” – hangzott el a rövid összefoglaló.

Számvevő közgyűlést tartott a nőszövetség

Mindezek mellett a nőszövetség a gyülekezeten kívül is jelen van: „az asszonyok és adományaik eljutnak az öregotthonokba, árvaházakba. Szükségben levő családoknak adományoznak rehabilitációra, délutáni oktatásra, vallás- és ifjúsági táborra, tűzkárosult családnak, betegek orvosi kezelésre vagy műtétre. Minden asszony szívesen adakozik, ha segítségről van szó.” Az asszonytestvérek a hagyományok ápolását sem mellőzik: varróköröket, népművészeti foglalkozásokat, kenyérsütést, főzőköröket, laskakészítést, süteménykiállítást, dalárdát, könyvbemutatókat, kosaras bálokat, színjátszó alkalmakat szerveznek.

A szervezet elnöksége március 2–3-án Felsőcsernátonban, november 30–december 1-jén Magyarlapádon ülésezett, ahol megtervezték az idei eseménynaptárt, és kiválasztották a 2019-es év jeligéjét is: „Szent Atyám, tartsd meg őket a te nevedben, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi!” (Jn 17,11b) A 2018-as bonyhai közgyűlésen a küldöttek statútummódosítást fogadtak kel, amelyet az EREK Igazgatótanácsa is megerősített, és kimondja: egyházmegyénként négy tag vesz részt az egyházkerületi közgyűlésen. Az október 20-i tisztújító közgyűlésen a következő hatéves mandátumra újraválasztották Borsos Melinda elnököt, valamint Molnár Helén-Tünde alelnök, Tatár Anna Julianna titkár, Csákiné Páter Gyöngyi jegyző, Szántó Éva-Márta pénztárost. Az észak-erdélyi régió elnöke Szőllősi Etelka lett, a közép-erdélyi régióé Bukovinszky-Csáki Tünde, Dél-Erdélyben Borbándi Erika, a székelyföldi régió pedig a mostani marosludasi találkozón szavazott bizalmat Berszán Margitnak.

Számvevő közgyűlést tartott a nőszövetség

Tavaly az Árva Bethlen Kata Alapítványon át három nagyobb rendezvényt szervezett a nőszövetség: a vallásszabadság 450. és a nőszövetség 90. évfordulóját ünnepelték, illetve a hagyományokhoz híven a bonyhai kastély udvarán újra családi napot tartottak. Év elején három modulban a kolozsvári, kalotaszegi, marosi és maros-mezőségi egyházmegye asszonyainak munkatársképzőket tartottak, továbbá az erdélyi nőszövetség állította össze a Kárpát-medencei imanap tartalmát. Egyházkerületi szinten Kert az Édenben címmel a templomkertek szépítésére vonatkozó pályázatot hirdettek, amelynek eredményét az idei bonyhai kastélynapon közlik. „A szolgálat néha nehéz, de ha könnyebb lenne, akkor nem ránk bízta volna a mi Urunk. Kívánom, hogy minden napon érjen el hozzánk Isten reményt nyújtó, tiszta szava, hogy mi magunk továbbadhassuk „egy felelősen kimondott, hiteles szóban, igaz mozdulatban, a ráhagyatkozás békességében” – zárta beszámolóját Borsos Melinda.

A 400-500 embert is megmozgató régiós konferenciáknak nagy szerepe van a nőszövetség életében. A tavalyi évben újra sikeres találkozókat szerveztek: az észak-erdélyi régió szeptemberi, Széken tartott találkozóját Szőllősi Etelka, a közép-erdélyi régió júniusi nagysármási találkozóját Bukovinszky-Csáki Tünde, a dél-erdélyi régió novemberi csombordi eseményét Borbándi Erika, a székelyföldi régió júniusi, Baróton szervezett rendezvényét Berszán Margit mutatta be.

Számvevő közgyűlést tartott a nőszövetség

A közgyűlés keretében továbbá bemutatkozott három egyházmegyei nőszövetség is, megosztva ötleteiket, rendezvényeiket, inspiráló tevékenységeiket. A görgényi egyházmegye nőszövetségét Takács Malvin elnöknő képviselte. A szorgos asszonyok műveltségi vetélkedőt, gyerekeknek szóló népdalvetélkedőt, süteményes találkozókat, kézműves köröket és vásárokat, idősek körét, imanapokat, továbbképzőket szerveznek, emellett rendszeresen látogatják a szórványban élőket, az öregotthonokat, árvaházakat. A hunyadi egyházmegye nőszövetségéről Zsargó Mária elnöknő összefoglalóját Borbándi Erika tolmácsolta: a kerület legkisebb egyhámegyéjeként, a rohamos fogyás közepette is lelkesen kiveszik a részüket a szolgálatból, állandóak a beteglátogatások, szeretetvendégségek, imanapok, de közös laskakészítsére is összegyűlnek, és szívvel biztosítják a holland testvérgyülekezetek ellátását. A kalotaszegi egyházmegye nőszövetsége évente két konferenciát tart, ebből egyet mindig az üresen álló csucsai templomban – vázolta Lukács Margit elnöknő. Részt vesznek az ökumenikus világimanapokon, szülők iskoláját szerveznek, ifjúsági és gyerektáborokat támogatnak, ösztöndíjat biztosítanak szórványból érkező diákoknak, de az idősekről sem feledkeznek meg: élelmiszercsomagokkal, meleg étellel, az ifjakat is bevonva segítik a rászorulókat, illetve látogatják a gyermekotthonokat, idősek otthonát, kisegítő iskolát.

A közgyűlés a nőszövetségi himnusz eléneklésével és szeretetvendégséggel zárult.

 

Berekméri Gabriella