Súsán várától a templomig

Krétával rajzolt „Ragyogj csillag” feliratot láthattak a járókelők a Kőhalmi Református Szórványbentlakás és templom kapuja előtti járdán augusztus 25-28. között. A kapun belépve Isten hozott felirat és lábnyomok vezettek nemcsak a templom ajtajához, hanem az udvar végén található gyülekezeti terembe is, ahol körülbelül 30 gyerek ismerkedhetett Eszter történetével, valamint tapasztalhatta meg a közös játék, éneklés, kézimunkázás és csapatmunka örömeit.  A lábnyomok egészen a Kőhalomtól több mint 25 kilométerre helyezkedő Homoróddarócz szórvány egyházközségig vezettek, ahonnan naponta négy gyereket szállítottunk be Kőhalomba, hogy részt vehessenek a bibliaheti alkalmakon. 

Súsán várától a templomig

Minden nap nagy lelkesedéssel érkeztek a gyerekek. Bár különböző korosztályú gyerekek (4-14év) vettek részt, megtapasztaltuk azt, hogy lehetséges ilyen egységben is úgy beszélni Istenről, hogy kortól függetlenül minden gyermek kíváncsian és érdeklődéssel legyen jelen az alkalmakon. 

Súsán várától a templomig

Ez a kihívás mellett azonban egy sokat ismételt kérdésre is választ találtunk: hogyan vezet az út Kőhalom Súsán várából a templom felé?  Ugyanis a bibliahét és az egész héten át tartó bűnbánati istentiszteleti alkalmak összekapcsolása volt a cél, azért, hogy a gyülekezet tagjai, kicsik és  felnőttek ne csak külön- külön hallgassák és figyeljenek Isten Igéjére, hanem együttesen, együtt Isten elé állva is éljék meg az egyház, gyülekezet egységét. 

Súsán várától a templomig

A választ Szegedi László Tamás, a Kőhalmi Református Egyházközség lelkipásztora, a Brassói Református Egyházmegye esperese, az Erdélyi Református Egyházkerület generális direktora fogalmazta meg: „Eljött az idő, amikor a gyerek fogja meg a szülő kezét és viszi templomba.” Ugyanis a bibliahetet záró „Szülők estéje” alkalmával került sor a gyerekek beszámolójára, ahol az istentisztelet keretén belül énekléssel és Eszter történetéről szóló beszámolóval tettek bizonyságot mindarról, amit a bibliahét alkalmával tanultak.

Súsán várától a templomig

A gyerekek méltatása sem maradt el ez alkalommal se, ahogyan a szülőkre és nagyszülőkre is meglepetés várt egy pár zokniban, amely kimondottan azt a célt szolgálta, hogy legyen vasárnapi zokni, amelyet a templom felé haladva koptathatnak a felnőttek is. 

Súsán várától a templomig

 Az újkenyérért való hálaadó ünnepre készülve naponta hálát adhattunk nem csak a földi, mindennapi kenyérért, hanem azért a lelki eledelért is, amellyel Isten egész családokat lakatott jól.

Súsán várától a templomig

A Kőhalmi gyülekezet megtapasztalhatta, hogy a délelőtt még Súsán vára előtt üldögélő gyerekek megfogták szüleik, nagyszüleik, rokonaik, ismerőseik, barátaik kezét, és bevezették őket az Újkenyér ünnepére készülő bűnbánó gyülekezet közösségébe, a templom padjaiba.

Súsán várától a templomig

Egészen különleges módon láthattuk e pár nap alatt, hogy Isten hogyan munkálkodik a gyerekek szívében, és hogyan épít általuk hidat a különböző generációk között. A bibliaheti alkalmak nem csak a gyerekek számára öröm, hanem a szülők és  a nagyszülők számára is, és otthon érezhetik magukat a gyerekek a bűnbánati alkalmakon is. 

Súsán várától a templomig

A Bibliahét témáját a KOEN Alapítvány állította össze Eszter könyve alapján.  Megköszönjük nagytiszteletű Szegedi Mária esperes asszonynak, valamint Szegedi Júliának önkéntes és segítőkész munkájukat.

Súsán várától a templomig

Köszönet illeti Nagy Ilonka, Szabadság úti Református Egyházközségből érkezett munkatársunkat, aki önkéntes és lelkes szolgálatával járult hozzá a bibliahét megszervezéséhez.

Súsán várától a templomig

Többéves, a diakóniában és gyermekmunkában végzett szolgálatának gyümölcseit élvezhette a kőhalmi gyülekezet is. Emellett köszönet illeti mindazokat az önkénteseket, akik lelkesedésükkel, és fáradságos munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy e vakációs bibliahét létrejöjjön. 

Súsán várától a templomig

Istennek legyen hála mindezért!

 

Hajdú István és Bedő Boróka gyakornok lelkipásztorok