Sóváradon tartotta közgyűlését az EREK Nőszövetsége

Megtartotta éves közgyűlését az Erdélyi Református Egyházkerület Nőszövetsége szombaton, június 18-án. A találkozónak a Sóváradi Református Egyházközség adott otthont idén. Az eseményen a beszámolók, elmúlt évi tevékenységek felidézése mellett a Kert az Édenben pályázat díjait is kiosztották.

A találkozót Kiss Tibor előadótanácsos áhítata nyitotta.

Az eseményt Kiss Tibor egyházkerületi diakóniai-külügyi előadótanácsos áhítata nyitotta meg. Az igehirdetés a nőszövetség idei mottójára, a Péld 16,3 versre épült: „Bízzad az Úrra a te dolgaidat.” A továbbiakban Szegedi László püspökhelyettes köszöntötte az egybegyűlteket, a Péld 31,30–31 verseket idézve: „az Urat félő asszony dicséretre méltó. Hadd élvezze munkája gyümölcsét, dicsérjék tetteiért minden helyen!” Tatár Tibor helyi lelkész házigazdaként köszöntötte a közgyűlés tagjait, és bemutatta az alkalomnak otthont adó templomot.

Borsos Melinda elnöknő beszámolt az elmúlt év történéseiről.

Borsos Melinda nőszövetségi elnöknő éves jelentésében elhangzott: 2021 az újraindításra való felkészülés éve volt. Tavasszal csak személyes, közösségi jelenlétet nem igénylő feladatokat tudtak ellátni az asszonyok: általános volt a betegekre való figyelés, telefonos kapcsolattartás, a karanténban levők segítése, ellátása élelemmel, gyógyszerrel. A betegekért imaláncok indultak kisebb közösségekben, elkezdődtek a bibliaórák, megtartották az Ökumenikus Női Világimanapot, az Erdélyi Református Egyházkerület Nőszövetségének Facebook-oldalát követők egész évben bekapcsolódhattak az ott meghirdetett esti imaközösségbe.

A közgyűlésen Szegedi László Tamás püspökhelyettes is biztató szavakat intézett az asszonyokhoz.

A korlátozások lazulásával azonban egyre több feladatot tudtak ellátni az asszonyok. Szabadban tölthető programokon vettek részt, virágoskerteket ápoltak, temetőket takarítottak, gyógynövényt gyűjtöttek, szeretetcsomagokat készítettek az időseknek, betegeknek, gyűjtöttek rászorulóknak, terményt, gyümölcsöt, édességet ajándékoztak öregotthonoknak, árvaházaknak. Helyenként újraindultak a varrókörök, laskakészítő csoportok, az asszonyok részt vettek a gyermekevangelizációs munkában. Ünnepek előtt szeretetcsomagokat készítettek, megünnepelték az öregek napját, közösségi csendesnapokat tartottak.

Új áhítatos könyvet adott ki a nőszövetség: Halljátok meg az Isten szavát.

Az elnökség az elmúlt év tapasztalatait figyelembe véve igyekezett újraindítani a nőszövetségi szolgálatot, elkezdte a szervezet tevékenységi stratégiájának kidolgozását és alternatív programok megtervezését. A bizonytalanság után a nőszövetségi csoportok nagy része hűséggel és kitartással folytatta vagy kezdte újra tevékenységét. A korlatázások megszűntével megsokasodtak a rendezvények, mintha mindenki pótolni szerette volna az elmulasztott alkalmakat. Bár nagy létszámú, régiós rendezvényeket még nem tartottak, nyolc egyházmegyében megrendezték a konferenciákat, közgyűléseket.

Szőllősi Etelka bemutatta az észak-erdélyi régiós tevékenységeket.

A bonyhai kastély felújítási munkálatai elhúzódnak, de az avató ünnepélyre az EREK Nőszövetsége emlékalbumot szeretne kiadni a bethleni Bethlen családról, a kastély és lakóinak történetéről, az eddigi családi napok rendezvényeiről. A könyv szerkesztésére Tanászi Árpád bonyhai születésű lelkipásztort, a Sárospataki Református Kollégium Gyűjteményének igazgatóját kérték fel. Az elnöknő emellett bemutatta a nőszövetség által kiadott áhítatos könyvet, amely Halljátok meg az Isten szavát címmel megvásárolható a lelkészi hivatalokban.

A Kert az Édenben program okleveleit Székely Ella és Ungvári Éva adta át.

A beszámolót követően Szöllősi Etelka elnöknő az észak-erdélyi régió, Bukovinszky-Csáki Tünde pedig a közép-erdélyi régió tevékenységét ismertette, Bocz Ildikó Rita elnöknő pedig a sepsi egyházmegyét mutatta be. A Kert az Édenben programról Székely Ella és Ungvári Éva számolt be, és kiosztották a pályázat díjait. Oklevelet kaptak Balavásár, Berekeresztúr, Marosfelfalu, Marosváráshely I. Vártemplom és Szörcse asszonyai igyekezetükért.

Fotók: Czirmay Izabella Mária és Czirmay Csaba Levente