Sóvá, fénnyé és várrá válni a közösségnek

Első alkalommal ülésezett a 2018. decemberi választói közgyűlés után az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsa. A Kolozsváron, a Püspöki Hivatal tanácstermében megtartott gyűlésen teljes létszámban jelentek meg az igazgatótanácsosok. Kató Béla püspök igei bevezetőjében a Mt 5,13-16 alapján arról beszélt, hogy a közösségünk számára sóvá kell lennünk, amely megízesíti a környezetünket, egyházi közösségeinket, fénnyé kell válnunk, amely biztos pont a sötétben, valamint hegyen épült városokká kell lennünk, amelyek menedéket és biztonságot nyújtanak. A püspök szerint ezek a szimbólumok azok, amelyek az Igazgatótanács munkáját meg kell határozzák. Isten pedig nem lehetőségként beszél ezekről, hanem kategorikusan kijelenti, hogy sónak, fénynek és városnak lát bennünket. 

Sóvá, fénnyé és várrá válni a közösségnek

Az Igazgatótanácsnak tíz új tagja van, akik esküt tettek, majd számbavétel után Kató Béla püspök ismertette a testület működését, hatáskörét. Elmondta, hogy két közgyűlés között az Igazgatótanács kormányozza az egyházkerületet, amelyet évente négy alkalommal hívnak össze. A következő igazgatótanácsi ülés az egyházkerületi közgyűlés előtt lesz, amelyet idén Nagybaconban tartanak, ahol két végzős évfolyam lelkipásztorait szentelik fel, akik II. lelkészképesítő vizsgát tettek és kérték a felszentelésüket. 

Sóvá, fénnyé és várrá válni a közösségnek

A püspöki bejelentések során elhangzott, hogy a Ráday kollégium újjáépítésére meghirdetett adománygyűjtés során 18 millió 100 ezer forint gyűlt össze az erdélyi gyülekezetekben és egyházmegyékben, az egyházkerület rögtön a tűzeset után 10 millió forint gyorssegélyt küldött a Dunamelléki Református Egyházkerületnek, további 8 millió 100 ezer forintot hamarosan át fogják utalni a közeljövőben.

Sóvá, fénnyé és várrá válni a közösségnek

Az igazgatótanácsi ülésen meghatározták a Protestáns Teológiai Intézet következő évfolyamának a számát is, az Erdélyi Református Egyházkerület összesen 20 diáknak biztosít majd helyet és tanulási lehetőséget az intézetben. A testület tárgyalta és elfogadta az egyházkerület 2018-as zárszámadását és mérlegét, valamint az egyházmegyék és az egyházközségek zárszámadását. A 2018-ban a gyülekezetekben végzett építkezési és javítási munkálatokról Ballai Zoltán-Ferenc gazdasági előadótanácsos tájékoztatta az Igazgatótanács tagjait. Beszámolójából kiderült, hogy 386 gyülekezeteben történtek a tavalyi év folyamán építkezési és javítási munkálatok. Az Igazgatótanács ugyanakkor három gyülekezetnek nyújtott kölcsönt, valamint meghatározta azokat a gyülekezeteket, amelyeknek építkezési segélyt ad. Az ülésen ugyanakkor elfogadták egy jogtanácsos asszisztens és egy közgazdász felvételét, akik április 1-től kezdik meg a szolgálatukat. 

 

Kiss Gábor