Segítő munkatársképző gyülekezetek akadálymentesítéséért

*VAJON AZ EMBER VAN A TEMPLOMÉRT, VAGY A TEMPLOM AZ EMBERÉRT?*

 

KÉPZÉSI FELHÍVÁS

 

 

A program címe: Segítő munkatársképző gyülekezetek akadálymentesítéséért

 

Kiket várunk? Az erdélyi gyülekezetekből azon lelkészeknek, gyülekezeti tagoknak a jelentkezését várjuk, akik a fogyatékkal élő embertársaink iránt érdeklődést mutatnak, ügyüket szívükben hordozzák.

A segítő munkatársképzőnket azoknak ajánljuk:

• akik örömmel vesznek részt az egyházi élet szervezésében, önkéntes munkát vállalnának: lelkészek, presbiterek, hitoktatók, ifjúsági bibliakörösök, szociális munkások stb.

• akik szívesen szerveznek szabadidős programokat

• akik szeretnének fogyatékkal élő gyermekekkel vagy fiatalokkal, felnőttekkel foglalkozni.

 

Képzés időtartama: 2016. Június 20.– 23.

 

Képzés helyszíne: Sepsiszentgyörgy – Írisz Ház, Sepsikőröspatak – Írisz Tábor

 

Képzésen való részvételi díj: 100 lej

 

Képzés szervezője és finanszírozása: A HEKS – Svájci Evangéliumi Egyházak Segélyszervezete és a Diakonia Austria segélyszervezet céladományából a Diakónia Keresztyén Alapítvány Sepsiszentgyörgyi Fiók – Írisz Ház.

 

Bejelentkezési határidő: 2016. június 10.

 

Jelentkezni az alábbi telefonszámokon és e-mailcímeken lehet:

Írisz Ház: 0267 315560, iriszhaz@yahoo.com,

Olcsvári Tünde, Irisz Ház vezető pszichológusa, 0733065375

Torma Vera, Kapcsolattartó, 0745024315 


A képzés célja: A legfőbb célkitűzésünk, hogy munkánkkal előmozdítsuk a fogyatékkal élők aktív részvételét, mind a lelki közösségbe, gyülekezeti életbe, mind a társadalmi környezetbe. A Diakónia Keresztyén Alapítvány Sepsiszentgyörgyi Fiókja a Segítő munkatársképzéssel elfogadást/ befogadást elősegítő tevékenységet folytat az egyházi életben aktív szerepet vállaló személyek között, ezáltal olyan munkacsoportot kívánunk létrehozni, amely tevékeny hálózattá fejlődve előmozdítja a fogyatékkal élők helyzetét.

 

A program leírása:

A résztvevők a szakemberek előadásain keresztül megismerkednek a fogyatékkal élők helyzetével, beszélgetések során beszámolnak eddigi tapasztalataikról, felteszik kérdéseiket, útmutatást kapnak arra, hogy gyülekezeteikbe visszatérve hogyan lássanak hozzá a fogyatékkal élőkért vállalt munkához.

 

Szakember segítségével alternatív módszertani ismereteket sajátíthatnak el, játszanak, illetve játékokat készítenek a hitéleti ismeretek közvetítéséhez, tanulják a kooperatív technikákat.

 

A Keresztyén Diakónia Alapítvány Sepsiszentgyörgyi Fiókja által működtetett Írisz Házat is meglátogatjuk, hogy a képzésen résztvevők testközelből is megismerjék fogyatékkal élő társainkat.

 

Azáltal, hogy egy teljes napot tölthetnek az Írisz Házban, felnőtt fogyatékkal élő embertársaink közösségében a résztvevők megszűnnek a tanulási folyamat passzív elszenvedői lenni, áttérnek az aktív ismeretszerző, tanulást segítő szerepbe. Célunk, hogy a találkozások során pozitív, elfogadó attitűd alakuljon ki a résztvevőkben a fogyatékkal élők iránt.

 

Sokan filmekből, médián keresztül, elbeszélésekből alkotnak véleményt a fogyatékkal élőkről, személyes tapasztalat és meggyőződés nélkül fogadják el a róluk kialakult sztereotípiákat. Reményeink szerint ez az alkalom elegendő ahhoz, hogy a hallgatók, résztvevők véleményt alkossanak, és túlmisztifikálás nélkül mindannyiunkban meglássák a közöst, Isten teremtményét, az embert.

 

Szervezők, szakember és résztvevő ötletbörzézünk, hogy hogyan tudnánk olyan hosszú távú perspektívákat és rövidtávú együttműködési programokat kialakítani, amelyek segítenek a fogyatékkal élőkért végzett munkában az egyházban.

 

Bátorítjuk a résztvevőket, hogy ahol még nem létezik, ott hozzanak létre és támogassanak olyan kezdeményezéseket, stratégiai folyamatokat, amelyek a fogyatékkal élő embertársaink egyházi életbe való bevonását segítik elő.

 

Módszertan

A tolerancia előadás-sorozat keretében az alkalmak témáját és hangvételét a hallgatóság  igényszintjéhez alakítjuk. Módszereink: színes, sokféle vizuális eszközt felhasználó és a személyes tapasztalaton alapuló módszer, interaktív csoportmunka, Power Point prezentációk,  játékok, kézműveskedés, énektanulás.

 

A Diakónia Keresztyén Alapítvány Sepsiszentgyörgyi Fiókja hosszú távon széles körű szolgáltatórendszer működtetését szeretné megvalósítani, amelynek fontos elemei a tájékoztatás, tanácsadás, illetve más szervezetekkel, egyházakkal együttműködve képzések, konferenciák, szakmai találkozók szervezése annak érdekében, hogy a fogyatékkal élők ügyét szívükben hordozó lelkészek és gyülekezeti tagok egyre hatékonyabb munkát végezhessenek az inklúzió megvalósításáért.