Rimaszombaton tartotta ülését a Kárpát-medencei Református Missziói és Diakóniai Egyeztető Tanács

Rimaszombaton tartotta ülését 2023. március 21-23 között a Kárpát-medencei Református Missziói és Diakóniai Egyeztető Tanács. Az Erdélyi Református Egyházkerület részéről Tussay Szilárd, a Diakónia Koordinációs irodájának igazgatója vett részt az alkalmon.

A találkozó áhítattal kezdődött, amelyet Ghitea-Szabó József lelkipásztor, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület misszió előadója tartott. Dr. Czibere Károly, a Református Szeretetszolgálat főigazgatója köszöntőjében részletes áttekintést nyújtott a Református Szeretetszolgálat működéséről, szolgálatának főbb hangsúlyairól, irányairól és az együttműködés lehetőségeiről.

Az egyháztestek/kerületek beszámolói után Makkai Péter lelkipásztor, a Romániai Munkaügyi és Szociális Védelmi Minisztérium államtitkára tartott átfogó előadást a romániai szociális ellátórendszerről és annak a református diakóniához való kapcsolódásairól. Az előadás után interaktív beszélgetés alakult ki a hasonló és eltérő kihívásokról, szociális szabályozásról és finanszírozásról. Az államtitkár többek között ajánlotta a Tanácsnak a konkrét, közös projektlehetőségek megvizsgálását és indítását.

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központjának és három irodájának szolgálatát Demeter Ibos Henrietta igazgatónő és Haris Szilárd diakóniai lelkész mutatta be. A Magyar Református Szeretetszolgálat ügyvezető igazgatója, Juhász Márton az MRSZA szolgálatáról, menekültügyi válság kezeléséről, a háborús helyzet sújtotta kárpátaljai gyülekezetek és diakóniai központ megsegítéséről és az együttműködéseikről számolt be.

Szerda délután a diakóniai felelősség és a gyermekek védelme volt a fő téma, amelyről dr. Czibere Károly tartott a délelőtt folyamán előadást, valamint mutatta be a Református Szeretetszolgálat és az MRSZA keretén belül működő szolgálatokat. Témabevezetőjéhez kapcsolódott Miklósi Erzsébet előadása a magyarországi református gyermekvédelmi rendszerről. A Gyermekvédelmi kézikönyvről és képzésről Szerepi Anna szolgálatvezető beszélt.

Birinyi Márk diakóniafejlesztési főigazgató-helyettes a készülődő Kárpát-medencei Református Diakóniai és Missziói Szolgálatainak Címtárát mutatta be. A színvonalas esti kulturális programot a Sajó banda koncertje biztosította a találkozón. A találkozó hivatalos része a csütörtök reggeli úrvacsorás istentisztelettel zárult, melyet Darko Turšić lelkipásztor, horvátországi diakóniai képviselő tartott.

A részvevők Rimaszombaton meglátogatták a CÉDRUS szociális ruhabolt és élelmiszerbankot. A találkozón a tanács tagjai továbbra is vállalták az egymás kölcsönös tájékoztatását, segítését, közös címtár, hírlevél kialakítását és egyéb projektek támogatását. Mindezek alapja az a lelki egység és testvérközösség, amelyet az egymásért gyakorolt közbenjáró imádsággal lehet erősíteni.