Rendkívüli közlemény az Erdélyi Református Egyházkerület lelkipásztoraihoz

Szám: 754/2020

 

Az Erdélyi Református Egyházkerület

Nagytiszteletű Esperesi Hivatalainak!

Tiszteletes Lelkészi Hivatalainak és Gyülekezeteinek!

 

 

Kedves Testvéreink!

 

„Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim: a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet!.” (Zsolt 94,19)

 

Hivatkozással a 746/2020. számú körlevelünkre, melyben az akkor érvényes hatósági rendeletek alapján, egyházi életünkre nézve ajánlásokat szabtuk meg, tisztelettel értesítjük a lelkipásztorokat és küldjük a legújabb sürgős intézkedéseket.

Rendkívüli közlemény az Erdélyi Református Egyházkerület lelkipásztoraihoz

Tisztelettel kérjük a 2/2020.03.21 Katonai Rendelet komolyan vételét és betartását, saját és közösségeink egészsége érdekében.

Különösen felhívjuk a figyelmet a Rendelet 9. pontjára, melyet szó szerint közlünk:

„Art. 9. – (1) Ordonanța militară nr.1/2020 privind unele măsuri de primă urgență, care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.219 din 18 martie 2020, se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 se introduc două noi alineate, alin.(2) și (3), cu următorul cuprins:

„(2) Se pot oficia slujbe în lăcașurile de cult, de către slujitorii bisericești/religioși, fără accesul publicului, slujbele putând fi transmise în mass-media sau online.

(3) Se pot oficia acte liturgice/religioase cu caracter privat (botez, cununii, înmormântări), la care pot participa maximum 8 persoane, cât și împărtășirea credincioșilor bolnavi la domiciliul acestora”.

A 2020. március 22-én életbe lépő rendkívüli kormányzati rendeletek alapján, a kihirdetett szükségállapotra való tekintettel Egyházkerületünk elöljárósága tisztelettel és féltő szeretettel utasítja és kéri az illetékeseket, hogy a gyülekezetek életére nézve a fentebbi rend szerint járjanak el.

Egyháztagjaink figyelmébe ajánljuk, hogy az ismert gyülekezeti online felületeken, a helyi rádiókban és televíziókban valamint a Duna televízióban, vasárnap délelőtt élő istentiszteletet közvetítünk és követhetünk

Különösen ajánljuk népszerűsíteni, a családfő vagy felnőtt családtag vezetésével tartandó vasárnapi családi áhítat tartását, amelyhez segédletet tettünk közzé a www.reformatus.ro honlapunkon.

Féltő szeretettel kérjük és bátorítjuk nagytiszteletű lelkipásztor atyánkfiait, hogy bármilyen sürgős kérdésben és helyzetben forduljanak bizalommal hozzánk, az erre a célra létrehozott email címen: jarvany2020@reformatus.ro

 

Továbbra is kérjük testvéreinket, hogy valamennyi egészségügyi rendelkezést tartsanak és tartassanak be!

Imádkozzunk hittel a járvány megszűnéséért, a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért.

 

Hordozzuk imádságunkban Anyaszentegyházunkat, magyar nemzetünket, a teremtett világot!

 

 

Kolozsvár-Sepsiszentgyörgy, 2020. március 21.

 

 

Kató Béla

püspök


dr. Ballai Zoltán

előadótanácsos