Rendíthetetlen bizonyosság, szeretet és hit – megújult Magyardellő temploma

Megújult Magyardellő 130 éves református temploma, a magyar és román kormány, illetve Kerelőszentpál önkormányzatának támogatásával. A 2019-ben még 91 lelket számláló gyülekezet ma 102 taggal rendelkezik, akik szeptember 9-én adtak hálát a kívül-belül felújított templomukért. 

Kívül-belül megújult a Maros partján fekvő Magyardellő 130 éves református temploma. 📸 Kiss Gábor

A hálaadó istentiszteleten Kató Béla püspök az 1Sám 7, 12 versei alapján hirdette Isten igéjét. Mint ahogyan Sámuel próféta egykor oszlopot állított az ellenség legyőzésének emlékére, úgy ma Magyardellő gyülekezete is emlékezést tart; az oszlop pedig, amelyet állítanak, maga a megújult templom. A püspök hangsúlyozta, annak érdekében, hogy valóban megérezzük az ünnep fontosságát, járjuk körbe gondolatban a templomot, és elmélkedjünk azon, mit írnánk az „oszlopra”, azaz a templom 130 esztendőjére. „Ez a templom arról beszél, amit Isten érettünk tett. Arról, hogy az elmúlt időszakban hogyan volt pásztora a gyülekezetnek, hogyan bátorította, nevelte őket – mindezek nélkül ugyanis ez a mai közösség sem létezne.” A templom ugyanakkor arra is figyelmeztet, hogy az embernek lelki szükségletei is vannak, Isten háza ebben a felgyorsult világban pedig megnyugvást, csendet biztosít. Végül a püspök az emlékezésre buzdított, hiszen sokszor elfelejtjük, mennyi mindenért kell hálát adnunk: „legyen ez a 130. esztendő egy mérföldkő, ahol megállunk, ahol emlékezünk és értékeljük azt, amit kaptunk, és hisszük, hogy van folytatás.” És hogy miképp újulhatott meg a templom? A rendíthetetlen bizonyosság, a szeretet és a jelenlévő hit volt az, ami építette és újította. 

A 130 éves évfordulóra szervezett falutalálkozón megtelt a közösség temploma. 📸 Kiss Gábor

Az igehirdetést követően Csorbai Lóránd-József, Magyardellő lelkipásztora a település történelmi múltjába nyújtott betekintést. Mint elmondta, a gyülekezet 2019-ben 91 lelket számolt, ez a szám mára 102-re gyarapodott – annak ellenére is, hogy közben nagyon sok temetésre is sor került sor. Magyardellő 1344-ben már létezett, a református egyházról pedig 1650-től vannak feljegyzések, mint Kerelőszentpál leányegyházközsége. 1740-ben az inkvizíció miatt a lelkipásztor és tanító, a református hívekkel együtt Kerelőszentpálról menekülésre kényszerült. A legenda szerint a menekülés közben az egyik hívő az úrasztali kelyhet a fogai közé szorítva úszta át a Marost. Az 1701-ben készült kehely az egyházközség egyik nagy értékévé vált – hangsúlyozta a lelkipásztor. A település történelmi múltjának egyik kiemelkedő pillére, hogy az Erdélyi Egyházkerület 34. püspöke, Antal János, Magyardellőn nevelkedett. De ott élt a nemesi Jármi család is, akik a falu területének nagy részét birtokolták, a ma álló templom a család kriptája fölött magaslik. A régi templomot 1893-ban bontották le, majd ugyanabban az évben felépítették az újat. Kisebb újításokon a templom átesett az évek folyamán, a legújabb felújítási munkálatokat 2022-ben kezdték, a mennyezetet cserélve ki először, majd az új ablakok és ajtó is a helyére került, idén pedig a torony tetőszerkezete és a templom külsője is megújult. „A történelem kerekén ez a 130 esztendő csak egy kerek év, de számunkra nagyon sok idő. A hálaadás pedig Isten tudatosítása, hogy szeret és jót akar nekünk” – jelentette ki a lelkipásztor, köszönetet mondva mindazoknak, akik a munkálatokat segítették. 

Az ünnepre összegyűlt közösséget Kató Béla püspök áldotta meg. 📸 Kiss Gábor

Czirmay Csaba Levente, a Marosi Református Egyházmegye esperese az ApCsel 5, 42 versével szólt az ünneplő gyülekezethez. A püspök által olvasott ige üzenetét hangsúlyozta: „mindeddig megsegített bennünket az Úr.” Ez az üzenet a múltra tekint, de jövőre mutató üzenet is, – emelte ki, amely akkor lesz valóságos, amikor mi odaállunk azok mellé, akik hirdették Krisztus szavát. „Nem hagytátok, hogy a templom állapota tovább romoljon, nem hagyták elődeink sem, hirdették Krisztust. Ez egy életmód, amit nem szabad abbahagyni” – buzdított.

Berekméri Árpád Róbert egyházmegyei főgondnok a 2Péter 3,18 verset olvasva kezdte ünnepi beszédét: „Hanem növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk és Jézus Krisztusunk ismeretében.” Hangsúlyozta, ezt az utat követve Isten bölcsességet ad ahhoz, hogy a gyülekezet megfelelően éljen az ajándékkal, amelyet kapott, illetve a múltbeli értékekkel, amelyeket örökölt. 

„Ma megtelhet a szívünk melegséggel, szeretettel, hiszen egy olyan munka eredményét ünnepeljük, amin közösen dolgoztunk” – fejtette ki Simon István, Kerelőszentpál község polgármestere. Elmondta, Magyardellő az otthont jelenti számára, reményét fejezte ki afelől, hogy a templom 130 év múlva is megtelik és tele lesz majd magyar szóval, hívő emberekkel.  

A település gazdag múltjáról Csorbai Lóránd lelkipásztor beszélt. 📸 Kiss Gábor

„Az 1100 éve megszerzett területen magyarságunk élni akar. Ennek megmaradásához sok minden kell, iskolák, óvodák, bölcsődék, de kellenek a templomok is, hiszen a keresztény gyökereinket itt tudjuk megtartani és ápolni. Azok az emberek, akik templomot, gyülekezetet és ezzel együtt értékteremtő közösséget építenek, az országot, a nemzetet gyarapítják.” – jelentette ki Kedei Pál Előd kerelőszentpáli iskolaigazgató, megyei tanácsos beszédében.

Végezetül Suba József, az egyházközség gondnoka is kifejezte háláját, köszöntet mondott az álomért, amely a gyülekezet életében megvalósult.

Oklevelet kaptak a keresztelési, konfirmációi, házassági évfordulójuk kerek évfordulóját ünneplők, valamint külön köszöntötték a 100-ik életévében lévő Szakács Jánost. 📸 Kiss Gábor

Az ünnepség végén Demeter József helyi lakos verse hangzott el, majd a helyi gyerekek és fiatalok ünnepi műsora következett, valamint Kató Béla püspök a 130 éves évforduló alkalmából szervezett falutalálkozó okán oklevelet adott át azoknak, akik keresztelésük, konfirmációjuk vagy házassági évfordulójuk kerek évfordulóját ünnepelték.