Rendezvénysorozattal ünnepelték a reformáció 500. évfordulóját Magyarón

A Reformáció 500 jegyében szervezett rendezvénysorozatot május 21-én nyitották meg a Magyarói Református Egyházközségben, ahol a reformáció évfordulóját jelző zászló és a vallásórások műsora után az első éves konfirmandusok mutatták be a reformáció kezdeti mozzanatait, majd vallást tettek hitükről, így felhatalmazást nyertek a Heidelbergi Káté anyagának elsajátítására is.

Rendezvénysorozattal ünnepelték a reformáció 500. évfordulóját Magyarón

Takács Albert lelkipásztor az igét az Apostolok Cselekedetei 2. részének 3-4. verseiből olvasta fel, hangsúlyozva, hogy a pünkösdi Szentlélek kitöltetése nélkül reformáció sem lett volna, hiszen reformátoraink is ennek a Léleknek az erősítésével tudhatták elvégezni azt, amire Isten indította őket. A gyülekezet tagjait reformációi emléklappal ajándékozták meg, amelyre a reformátusságunkkal kapcsolatos fontos tudnivalók felkerültek.

A mennybemenetel napján, május 25-én tartott ünnepi istentiszteleten 500 bibliai ige összegyűjtését tűzte ki célul a gyülekezet, amelyet október 31-ig valósítanának meg. Az elkövetkező hónapokban a helyi vallásórások, konfirmandusok, fiatal és idősebb gyülekezeti tagok otthon fekvő betegeket és hozzátartozóikat fogják felkeresni, hogy felolvassanak nekik egy-egy olyan igét, amely megragadta őket. A kiválasztott igéket a templomban gyűjtik össze egy kosárban, október 31-én pedig, a reformáció ünnepén díjazni fogják a legtöbb igét összegyűjtő és felolvasó gyülekezeti tagot.

„És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata” – szólt a pünkösdi istentiszteleten az ige a Rómabeliekhez írt levél 12. részének 2. verse alapján. Szász Attila, a Görgényi Református Egyházmegye esperese, körtvélyfáji lelkipásztor Magyaróra tett látogatásán pedig újra a reformáció 500. évfordulójára emlékeztek ünnepi rendezvénnyel.

Rendezvénysorozattal ünnepelték a reformáció 500. évfordulóját Magyarón

Az emléknap programját Takács Albert magyarói lelkipásztor köszöntése után Kocsis Előd másodéves egyetemista ifjú vezette le, szavalataival a reformáció bizonyos helyszíneire és történéseire vezetve az egybegyűlteket. Az eseményen a reformációról és hatásáról Európában és Erdélyben Reformáció Erdélyben, reformáció a Felső Maros-mentén címmel Ősz Sándor Előd lelkipásztor, az Erdélyi Református Egyházkerület levéltárosa tartott előadást. A rendezvényt Szászcsávás vegyeskarának, Szászrégen Szivárvány kórusának és Marosvécs Pueri Cantores Vechyensis gyerek furulyacsoportjának énekes és hangszeres bizonyságtétele zárta.